Ambisiøs: – Vi må bli enda bedre. Verdens rikeste land bør gi verdens beste utdanning, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Pressebilde

Ole Petter Ottersen: 314 dager igjen som rektor

Vi må bli enda bedre. Verdens rikeste land bør gi verdens beste utdanning.

Publisert Sist oppdatert

I dag har jeg vært rektor på UiO i 2598 dager. I de 314 dagene som gjenstår, skal jeg sammen med resten av ledelsen jobbe for bedre kvalitet i utdanningene, for mer innovasjon og for at vi blir enda mer internasjonale og forskningstunge.

Studiebarometeret og kandidatundersøkelsene viser at de fleste UiO-studentene er fornøyde og får jobb, og at arbeidsgiverne setter pris på våre kandidater. Men vi må bli enda bedre. Verdens rikeste land bør gi verdens beste utdanning.

Den første budsjettmessige prioriteringen vi gjorde etter at jeg ble rektor, var å sette av et betydelig antall kroner til studiekvalitet, nettopp fordi det er så viktig. Det gjøres mye bra på utdanningssiden, men i flere studieløp er det for mange studenter per lærer og ikke tett nok oppfølging. Vi må også bli flinkere til å belønne dem som gir god undervisning. Eksellent undervisning bør være like meritterende som eksellent forskning. UiO har spilt dette inn til Stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen og vil følge dette arbeidet tett mot neste vår. Universitetsstyret har også nylig vedtatt en særskilt satsing på lærings- og arbeidsmiljø, som nå skal settes i verk.

Tidlig i rektorperioden min reduserte vi opptaket på enkelte studieprogram for å bedre forholdstallet mellom lærere og studenter, men dette likte ikke Kunnskapsdepartementet. De forventer at vi utdanner mange – og med høy kvalitet. Med finansieringen som vi har i dag, er dette utfordrende. Vi forventer at studiefinansiering og incentivordninger blir et tema i den kommende stortingsmeldingen. Forskning og utdanning skal ikke gå på bekostning av hverandre.

Jeg ønsker også at vi blir flinkere til å legge til rette for praksis under utdanning. Dette er gull verdt for både studenter og arbeidslivet. Vi diskuterte løsninger med både LO og NHO senest i forrige uke.

UiO blir stadig bedre på innovasjon og entreprenørskap. I juni kom vi som eneste norske universitet på listen over Europas mest innovative universiteter. Vi har igangsatt et innovasjonsløft, som skal intensiveres i løpet av året som kommer. Det dreier seg om å få flere bedrifter, produkter og tjenester ut av forskningen, til glede og nytte for samfunnet. Mitt mål er at innovasjon blir bedre integrert i alle utdanninger slik at flere studenter starter egne bedrifter basert på ideer de får under studiene. Den nyetablerte helseinnovatørskolen og organisasjonen Oslo studentinnovasjon håper jeg vil bidra til dette.

Jeg vil bruke mye tid det neste året for å få flere studenter til å reise på utveksling. Det er viktig for Norge at våre studenter får erfaringer fra kunnskapsmiljøer i andre land. De globale utfordringene innen klima, energi, miljø og helse er komplekse og krever forskningsinnsats på tvers av nasjonale grenser. Samtidig er språklig og kulturell forståelse over landegrensene helt avgjørende for tillit og stabilitet i en stadig mer turbulent verden.

Vi skal jobbe for at klokken ikke stilles tilbake.

Verdiene som forskningen og utdanningen hviler på, er globale. Akademisk frihet må forsvares både hjemme og i andre land. UiO har engasjert seg sterkt i situasjonen i Tyrkia der akademisk frihet er under press. Og vi har engasjert oss etter Brexit-avstemningen i Storbritannia. Alle vil tjene på at studenter og forskere fortsatt må kunne bevege seg fritt over Europas grenser. De nasjonale grensene er de siste tiårene bygget ned for å fremme fri flyt av ideer, forskere, studenter og talent. Vi skal jobbe for at klokken ikke stilles tilbake.

Å ta det akademiske fellesskapet på alvor betyr også at vi må ta ansvar for flyktninger som kommer hit på grunn av krig og konflikt. UiO har tatt initiativ til en akademisk dugnad for å bidra til at flyktninger som har fått avbrutt sine studieløp i hjemlandet, kan komme inn i fagmiljø og studier i Norge. Dette arbeidet skal vi fortsette med, i samarbeid med våre egne studenter, Oslo kommune, Universitets- og Høgskolerådet og NOKUT.

De siste årene har vi forsterket samarbeidet med Oslo kommune,

Høyskolen i Oslo og Akershus og byens øvrige utdanningsinstitusjoner for å gjøre Oslo til en enda bedre studentby. En attraktiv by gjør det lettere for oss å rekruttere talenter fra hele verden, mens et fremragende universitet gjør byen mer attraktiv for alle. Sammen kan vi skape en enda bedre studentby, flere kreative miljøer og flere arbeidsplasser.

Jeg har altså mye på arbeidslisten for de neste 314 dagene.

Powered by Labrador CMS