Om Universitas - Universitas

Om Universitas

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 12 000, og kommer ut 30 ganger i året. Universitas mottar støtte fra Student­samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Universitas økonomisk. Papirutgaven av Universitas distribueres rundt på læresteder tilknyttet SiO.

Velferdstinget i Oslo og Akershus fordeler semesteravgiften, men står uten redaksjonelt ansvar. Universitas legges også ut ved studentbyene under SiO. Redaksjonen består av fire heltidsansatte og en rekke journalister, fotografer, sideuttegnere etc. som jobber frilans.

Våre redaksjonslokaler finner du i andre etasje i Eilert Sunds barnehage, Moltke Moes vei 33.

Redaksjonell plattform

Universitas er en avis for og av studenter. Avisen er et nyhets- og debattorgan for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Universitas skal drive kritisk og uavhengig journalistikk og være partipolitisk nøytral. Universitas arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk og redaktørplakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

Generell kontaktinfo

Postadresse: Boks 3 Blindern, 0313 Oslo

Besøksadresse: Moltke Moes vei 33

Generelle henvendelser til redaksjonen: universitas@universitas.no

Facebook

Instagram

Utgivelsesplan

Neste avis er nr 17/2023 og kommer ut torsdag 17.august.

Se hele planen.

Annonsering

Kontakt Geir Dorp på mail geirdo@universitas.no tlf: 916 64 496, eller les mer om annonsering.

Powered by Labrador CMS