Samarbeidet med israelske universiteter bør styrkes

De israelske myndighetene forsøker å stenge ute informasjon om landets krigføring. Om vi er interessert i å påvirke holdningene til unge i Israel, bør vi ønske israelske utvekslingsstudenter velkommen.

Publisert Sist oppdatert

Palestinademonstrantene på Blindern stiller flere krav til universitetsledelsen, blant annet at alt institusjonelt samarbeid med israelske universiteter avsluttes. Dette vil innebære at det blir slutt på utveksling mellom norske og israelske universiteter. Å ikke slippe inn israelske akademikere og utvekslingsstudenter er imidlertid kontraproduktivt. Universitetet burde heller styrke samarbeidet med israelske universiteter og ønske enda flere utvekslingsstudenter velkommen.

Vi burde la israelske studenter fylle våre auditorium, la dem se våre demonstrasjoner og la dem delta i våre diskusjoner

Internt i Israel drives det en informasjonskrig der myndighetene forsøker å stenge ute informasjon og meninger om Israels krigføring. Befolkningen får altså krenket deler av sin ytringsfrihet, den såkalte «informasjonsfriheten», retten til å motta ytringer. Siste skritt i denne negative utviklingen er at mediegiganten Al Jazeera er blitt pålagt å stenge sine kontorer i Israel. Som universitet burde UiO gjøre alt det institusjonen kan for å bøte på utfordringene knyttet til israelernes ytringsfrihet, men om vi boikotter israelske universiteter og slutter å ta inn utvekslingsstudenter, så vil dette tvert imot kvele informasjonsflyten i ytterligere grad. 

Istedenfor å boikotte, burde universitetet derfor ønske flest mulig israelske utvekslingsstudenter velkommen – vi burde la dem fylle våre auditorium, la dem se våre demonstrasjoner og la dem delta i våre diskusjoner. Og når studentene er ferdige med oppholdet, når de har pakket sammen sakene sine og dratt tilbake til Israel, så har de også tatt med seg informasjonen som israelske myndigheter forsøker å stanse. Myndighetene kan forby de fleste informasjonskanaler, men foreløpig er de villige til å sende sine studenter til land som Norge. Om vi er interessert i å påvirke virkelighetsforståelsen og holdningene som råder internt i Israel, bør vi ønske utvekslingsstudentene velkommen ved vårt universitet.

Powered by Labrador CMS