Ja til satsing på høyere utdanning i Akershus!

Vi i AUF vil gjøre bukt med økte forskjeller. Derfor er det viktig for oss å jobbe for at alle mennesker har like muligheter til utdanning i hele Akershus.

Publisert

I 2021 var det over 300 000 studenter i Norge. Flere skal det bli i fremtiden, skal vi tro forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Derfor er det svært positivt at Nesodden Arbeiderparti har fått gjennomslag for økt satsing på høyere utdanning og forskning nettopp på Nesodden. Dette er et forslag som er vært å være stolt av, da det vil bidra til et klart løft i utdanningssektoren i Akershus og åpne for større muligheter for forskning og næringsutvikling på ulike felt.

En bakgrunn for forslaget er at man ønsker å styrke samarbeidet mellom universitetene og sykehusene, derav samarbeidet med Sunnaas. Da Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, kan et forskningssamarbeid skape flere nye praksisplasser for studentene, men også gi nye muligheter for forskning på helseteknologi og rehabilitering. Oslomet har allerede inngått et samarbeid med Sunnaas hvor målet er å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.

Samtidig vil forskning på hav være viktig de kommende årene for å skape grønne fornybare næringer, som kan bidra til det grønne skiftet. Med en forventet økning i verdens befolkning, vil det være store utfordringer og muligheter knyttet til å skaffe nok energi og mat av god kvalitet til alle. Havet vil være en nøkkel til å løse disse utfordringene, samtidig som det kan øke den norske verdiskapingen. Ved å legge til rette for maritim forskning, vil man også kunne legge til rette for vekst og utvikling innen kystnæringer, samtidig som man skaper lokale arbeidsplasser, økt verdiskaping samtidig som man kan være med på å løse viktige globale utfordringer knyttet til matproduksjon, energiforsyning og miljø.

For å utnytte dette potensialet til fulle, er det viktig å legge til rette for forskning og høyere utdanning også ved kysten, noe Nesodden kan og har muligheten til å bidra med. Dette kan gjøres gjennom samarbeid med relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som for eksempel Universitetet NMBU. NMBU har et bredt fagmiljø innenfor marin og maritim næring. Ved å samarbeide med universitetet kan bedrifter få tilgang til forskning, utvikling og innovasjon innenfor feltet, og samtidig bidra til å skape en bro mellom akademia og næringslivet. Samtidig kan man promotere Nesodden som en attraktiv kommune å etablere seg i for virksomheter innen kystbaserte næringer.

For AUF i Akershus har det alltid vært en prioritet å skaffe flere tilgang til høyere utdanning, da dette er et virkemiddel mot økte forskjeller, samt at forskning og kunnskapsbasert innovasjon er nøkkelfaktorer for å skape nye arbeidsplasser. Vi i AUF vil gjøre bukt med økte forskjeller. Derfor er det viktig for oss å jobbe for at alle mennesker har like muligheter til utdanning i hele Akershus. Dermed er forslaget om mer forskning og høyere utdanning på Nesodden helt riktig.

Powered by Labrador CMS