COP27: Årets klimatoppmøte ble arrangert i Sharm-el-Sheikh i Egypt. Byen er dyr å reise til, og ikke spesielt tilgjengelig der den ligger mellom en Sinai-fjellet og Rødehavet

Stille gater under COP27 i Sharm-el-Sheik:

Risikerte fengsel for å demonstrere

Årets klimatoppmøte i Egypt var en arena for både grønnvasking og hvitvasking, mener menneskerettighetsaktivister.

Publisert Sist oppdatert

Klimatoppmøtet COP27

  • Står for «27th Conference of the Parties of the UNFCCC» og er et møte mellom landene som har signert FNs rammekonvensjon om klimaendring fra 1992.

  • Ble avholdt i Sharm el-Sheikh i Egypt fra 6. til 18. november (men møtet gikk to dager på overtid).

  • Samler stats- og regjeringsledere fra hele verden, i tillegg til klima- og miljøorganisasjoner og representanter fra sivilsamfunnet.

  • Er vanligvis en arena for storstilte demonstrasjoner og opptog. Egypt har derimot veldig strenge lover mot demonstrasjoner, noe som har gjort at mobiliseringen i år har vært minimal.

  • COP får årlig kritikk for å være handlingslammet. I år har konferansen i tillegg fått kritikk for å ha et autoritært regime som vertskap.

  • Landene ble enige om sluttærklering på overtid. Erklæringen nevner ikke olje og gass, men omfatter opprettelsen av et fond for tap og skade i land påvirket av klimaendringer.

Kilder: un.org, unfccc.org, e24.no

Mulighetsrommet for aktivisme under årets klimatoppmøte i Egypt har vært minimale. Det som vanligvis er en arena for massemobilisering og klimaprotest, ble i år sensurert og moderert til det ugjenkjennelige.

Kontrastene til andre deler av verden er slående. Mens kunstverk for tiden er skyteskive for suppe og maling, som her i Norge ved Edvard Munchs Skrik og skulpturene i Vigelandsparken, var det stille i gatene i Sharm el-Sheikh under FNs 27. klimatoppmøte, COP27.

– Flere hundre mennesker har blitt pågrepet av egyptiske myndigheter bare for å oppfordre til demonstrasjon, sier «Mina», en egyptisk menneskerettighetsaktivist som Universitas har vært i kontakt med.

«Mina» er ikke hens egentlige navn. På grunn av sikkerhet har Universitas gitt vedkommende et fiktivt navn. Vi kjenner derimot hens identitet og arbeid som aktivist.

Grønnvasking og hvitvasking

Hva har egentlig vært interessen for egyptiske myndigheter med å arrangere klimatoppmøtet?

– Den egyptiske regjeringen har to grunner til å arrangere COP27. Den første er at de skal grønnvaske landets rykte, og den andre er at de vil tiltrekke seg klimastøtte, forteller Mina.

Anklagene om at egyptiske myndigheter bedriver grønnvasking har kommet fra flere hold og skepsisen fra klimabevegelsen har vært stor.

Under lanseringen av Klimaboken i London i oktober, sa dens forfatter Greta Thunberg at klimatoppmøtene utelukkende er blitt til en mulighet for grønnvasking. Klimaaktivisten mente at møtene ikke vil ha noen hensikt med mindre klimaaktivistene bruker den til å mobilisere og protestere. Thunberg meddelte også at hun kom til å boikotte møtet.

Rådgiver i Amnesty Gerald Kador Folkvord uttalte til E24 at COP27 er en «hvitvaskingsoperasjon» for Egypt.

– Så lenge menneskerettighetene ikke er respektert og det ikke er ytringsfrihet, er det vanskelig å få til klimahandling. Egyptiske klimaaktivister risikerer fengsel eller tortur etter møtet om de ytrer seg kritisk til det som skjer, sa han til avisen.

I samme artikkel svarte Egypts ambassadør til Norge Amr Ramadan på kritikken med sjokk:

– Det ser ut til at slike uttalelser kommer fra mennesker som hater seg selv og de rundt dem. Egypt fant ikke opp COP-møtet. Dette er det 27. i rekken av slike møter.

COP27: Unge klimaaktivister fra Norge og en rekke utviklingsland møter utviklingsministeren til et 1,5 times møte om klima- og utviklingsutfordringer, personlige erfaringer, krav og forventninger til ministeren.

COP27 har vært første gangen i historien at et FN-område ikke er et trygt sted for aktivister å være

«Mina», egyptisk menneskerettighetsaktivist

Det var Egypts president Abdel Fattah al-Sisis eget initiativ å arrangere klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i år. Derimot har hans dedikasjon til klimabevegelsen vært omstridt. Like før COP27 ble avholdt, gjennomførte egyptiske myndigheter det aktivist «Mina» kaller en «massakre på trær».

– De har hogget ned en skog utelukkende for å bygge nye veier som skal føre til hovedstaden, sier Mina.

President Fattah al-Sisi inngikk også en avtale med Coca-Cola like før klimatoppmøtet, som gjorde brusprodusenten til årets hovedsponsor av møtet. Dette til tross for at Coca-Cola er en av verdens verste bedrifter når det kommer til plastforurensing, ifølge en rapport fra miljøorganisasjonen Break Free From Plastic.

Samtale om klima: Fra venstre på scenen sitter Matilde Angeltveit, Norges ungdomsdelegat til klimaforhandlingene (LNU), Mariam, barneret- tighetsaktivist fra Save the Children Egypt, og Olivia Moe Jorden fra Barnas klimapanel, under en panelsamtale.

Samtidig har The Guardian meldt om rekordmange lobbyister fra fossilt brensel-industrien til stede under årets klimamøte. 600 tilstedeværende lobbyister, tilsvarer en økning på 25 prosent siden i fjor, rapporterte den britiske avisen.

Hvordan har det så vært for klimaaktivistene som har deltatt på klimatoppmøtet som har fortjent massiv protest, men samtidig var arrangert i et land der protest er forbudt?

Ikke trygt for aktivister

– COP27 har vært første gangen i historien at et FN-område ikke er et trygt sted for aktivister å være, forteller Mina.

Området som er satt av til klimatoppmøtet regnes som FNgrunn hvor egyptiske lover ikke skal gjelde. FN har i år hatt strengere regler for demonstrasjoner på området enn tidligere. Blant annet måtte arrangørene vite hensikten til aksjoner minst 36 timer før.

Aksjoner kunne ikke være rettet mot enkeltland, enkeltselskap, eller spesifikke personer. Dersom aksjonen ble akseptert, ville arrangørene gi et konkret tidsrom og område til aksjonen.

Til Universitas forteller Mina at egyptiske myndigheter og sikkerhetsvakter har fulgt med inne på FN-området for å kontrollere mistenkelige protester eller støttet til pågrepne aktivister.

– En EU-parlamentariker ble i dag stoppet av egyptiske sikkerhetsvakter ved inngangen til COPområdet fordi han hadde en button på skjorta med navnet til flere politiske fanger, forteller Mina.

COP27: F.v: Amalie Bakkane Erfjord, Spire; Mari Vold Hansen, Natur og Ungdom; Rasmus Madsen Berg, Natur og Ungdom; Dinah Tormassy Iversen, Changemaker; Espen Barth Eide, klima- og miljminister; Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker; Jonas Gahr Støre, statsminister; Matilde Angeltveit, LNU; Ane Skjølberg Serreli, LNU; Maria Mjaaland, KFUK-KFUM Global; Benedicte Steinbakk, KFUK-KFUM Global.

Parlamentarikeren det var snakk om, Mohammed Chahim, twitret også hendelsen som skjedde den 17. november:

«Politiet og hæren er overalt og ser på alt. Helt uakseptabelt.»

Nettverket Global Climate Legal Defense Network publiserte en «Dos and Don’ts»-liste til hjelp for klimaaktivister for COP27, så de kan navigere seg i Egypts juridiske rammeverk utenfor FN-området. I heftet står det blant annet at man må forstå at Egypt har en bred definisjon på hva de anser som en terrorist.

Viktige demonstrasjoner

Tidligere i høst skrev Universitas om flere unge nordmenn som representerer klima- og miljøorganisasjoner fra Norge under klimatoppmøtet. De bekrefter at de strenge reglene for demonstrasjoner, både inne på klimakonferansens område og i byen generelt, la en demper på engasjementet.

– Demonstrasjonene skal handle om å ansvarliggjøre noen, det er det aktivisme handler om. Men i Egypt ble det nærmest umulig. De strenge reglene slo luften ut av ballongen, forteller Benedicte Steinbakk, representant fra KFUK-KFUM Global.

Under fjorårets klimatoppmøte i Glasgow var det nærmest 100 000 som demonstrerte på det som vanligvis er den største demonstrasjonsdagen midtveis i det to uker lange møtet. I Sharm-el-Sheikh var det knapt noen hundre som stilte samme dag i år.

De unges krav: Klimaaktivister fra nordiske ungdomsorganisasjoner overrekker felles krav til nordiske beslutningstakere.

Som én av flere ungdomsrepresentanter i den norske delegasjonen på COP27, har Steinbakk bidratt til forhandlinger sammen med andre organisasjoner som Spire, en miljø- og utviklingsorganisasjon, og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

De har deltatt i forhandlingene om «tap og skade» som dreier seg om hvem som skal stå økonomisk ansvarlig for klimakonsekvensene som skjer i land som selv ikke er ansvarlig for ødeleggelsen.

Natt til søndag 20. november ble det klart at landene kom til enighet om etablering av et slikt tap- og skadefond som skal sikre kompensasjon til fattigere land påvirket av klimaendringene.

Håndplukkede organisasjoner

Matilde Angeltveit representerte LNU under COP27. Hun forteller at det internasjonale sivilsamfunnet i forkant av klimatoppmøtet var forberedt på at mange av de egyptiske organisasjonene der ville være håndplukket og godkjent av egyptiske myndigheter.

– Vi opplevde ikke at det var noen organisasjoner som uttalte seg kritisk til myndighetene under møtene. Under en panelsamtale opplevde vi at en egyptisk representant unngikk å svare på hvorvidt egyptiske myndigheter lyttet til henne under forhandlingene, forteller Angeltveit.

– Hva med engasjement fra sivilsamfunnet, har dere vært i kontakt med noen klimaaktivister utenfor møtene?

– Det kan jeg ikke si så mye om, men vi har vært forsiktige med hvordan vi har forholdt oss til det egyptiske sivilsamfunnet. Det kan fort bli store konsekvenser for lokale innbyggere dersom vi samarbeider tett med dem. De kan bli pågrepet for å skade statens omdømme, og da risikerer de å komme i fengsel.

Forventer oppfølging på hjemmebane

Som en del av den norske delegasjonen under klimatoppmøtet, har Angeltveit vært i forhandlinger med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Angeltveit opplever at norske organisasjoner er heldige sammenlignet med mange andre land gitt dialogen de har hatt under forhandlingene. Nå forventer hun derimot at den norske regjeringen skal følge opp det de har lovet.

– Nå har vi skyhøye forventninger om at norske politikere også skal gjennomføre på hjemmebane, forteller Angeltveit.

Powered by Labrador CMS