Aktivistene mener Equinor må planlegge all produksjon innenfor 1,5 gradersmålet satt i Parisavtalen.

Studentopprør utenfor Equinors generalforsamling

Studenter setter studentopprør foran studier for å protestere mot Eqinors klimaplan.

Publisert

Onsdag formiddag samlet rundt 50 klimaaktivister seg utenfor Equinors generalforsamling i Stavanger. Blant aktivistene var nestleder Tuva Mjelde Refsum (22) fra Natur og Ungdom (NU). Til Universitas sier hun at de er her for å gjøre opprør mot det de mener er en uærlig klimastrategi og grønnvasking fra selskapets side.

Equinors klimaplan innen 2030

  • Ble vedtatt på Equinors generalforsamling mai 2022.

  • Halvere klimagassutslipp fra egne felt sammenlignet med 2015-nivå.

  • Investere mer enn 50 prosent i fornybart og lavkarbon løsninger

  • Redusere netto karbonintensitet med 20 prosent, inkludert utslipp fra bruk av solgte produkter. Karbonintensitet er et mål på hvor mye klimagasser som slippes ut i forhold til et aktivitetsmål. Ofte sammenligner man hvor mye klimagasser som slippes ut opp mot hvor mye strøm selskapet produserer.

  • Bli et netto-null selskap innen 2050. Altså å ikke produsere mer karbondioksid enn de de klarer å veie opp for ved andre metoder.

Sammen med NU var det aktivister fra Greenpeace, WWF, Uplift, Besteforeldrenes klimaaksjon og Extinction Rebellion, og alle er enige om en ting: Equinors klimaplan er ikke bra nok.

0.13 prosent av energiproduksjonen til Equinor fra fornybare kilder. Det mener Mjelde Refsum er for lavt. Hun synes selskapets promotering av seg selv som et bredt energiselskap er grønnvasking.

– Equinors klimastrategi står i dag til stryk, og dessverre er det ikke mulig å konte på jordas fremtid, sier Refsum i sitt innlegg under generalforsamlingen onsdag.

Mjelde Refsum har satt ingeniørstudiene på vent for å kunne fokusere helt på klimakampen.

Dette krever studentene

Organisasjonene krever at Equinor skal gjøre mer for å redusere klimautslippene. De ønsker ærlighet i Equinors planer. Mjelde Refsum kom med en klar oppfordring til Equinor: å planlegge all produksjon innenfor 1,5 gradersmålet. NU mener at selskapets mål om netto-null karbonintensitet innen 2023 ikke vil gi et reelt utslippskutt.

Netto-null er et mål om å oppnå en balanse i klimautslipp ved å måle mengden klimagasser man slipper ut opp mot klimagassreduserende aktiviteter. Slike aktiviteter kan være å kjøpe inn flere klimakvoter eller å produsere energi fra fornybare kilder, eller plante trær som tar opp karbondioksid.

Staten stemte mot alle grønne forslag

Inne i salen satt aksjonærer i Equinor, blant dem var en representant for den norske stat som eier over 67 prosent av aksjene i selskapet. Disse stemmer over vedtak som blir presentert foran forsamlingen, men siden den norske stat eier så mye gjør det at staten i all realitet bestemmer om et vedtak går gjennom eller ikke.

Greenpeace og WWF har aksjer i Equinor. Det gir dem talerett, stemmerett og mulighet til å fremme forslag som kan bli en del av styringen av selskapet. Dette har organisasjonene gjort i flere år, og i år fremmet de et forslag om å “identifisere og håndtere risiko og muligheter knyttet til klima og integrere dette i selskapets strategier”.

Mjelde Refsum oppfordret aksjonærene i sitt innlegg om å stemme for forslaget.

Til gjengjeld skriver styret i Equinor i sin innkalling til generalforsamlingen at de anbefaler aksjonærene om å stemme mot eller for forslagene som fremmes av andre aksjonærer. I år anbefalte de å stemme mot alle grønne forslag fremmet av aksjonærer, også Greenpeace og WWF.

Den norske stat stemte imot alle forslag fra aksjonærene som foreslo grønne tiltak på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen ble det også stemt for vedtaket om et utbytte på 0,9 per aksje som i 2022 hadde sitt største utbytte gjennom tidene på 290 milliarder kroner. Det betyr at 22 milliarder kroner går til den norske stat som hovedeier.

Ønsker innspill fra aktivistene

Konsernsjef Anders Opedal sier til Universitas på generalforsamlingen at de ønsker innspill fra opprørerne utenfor velkommen.

– Det er fritt frem å si sin mening, sier Opedal.

Han legger til at han mener Equniors klimavisjon er ambisiøs.

– Vi mener at vi må ha en balansert energi transaksjon som både gjør at vi må investere i olje og gass i årene fremover samtidig som vi bygger opp fornybar, karbonfangst og lagring. Det å få frem nye fornybare prosjekter tar lang tid, forklarer konsernsjefen.

Universitas følger opp saken.

Powered by Labrador CMS