Galskap og seksualitet

Begripelig og til tider pedagogisk bok om Foucault.

Publisert Sist oppdatert

Foucaults begreper

  • Av: Knut Ove Eliassen
  • Forlag: Scandinavian Academic Press

Michel Foucault er sannsynligvis en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag, kjent som forfatteren av bøker som Galskapens historie og Seksualitetens historie, og begreper som diskurs og genealogi. Mange studenter har sikkert strevd med Foucaults teorier i forbindelse med eksamen, men kanskje også funnet glede i å kunne referere til de når en plutselig har fått en intenst behov for å hevde seg i diskusjoner. I sine mest kjente verker tok Foucault et oppgjør med sentrale normer knyttet til kjønn, seksualitet og utenforskap i det moderne samfunnet. Grunnlaget for Foucaults arbeid var å undersøke hvordan verdier og holdninger har utviklet seg over tid, sammenlignet med hva som har vært vanligere tidligere, såkalte

genealoger.

Dette er en bok som, tross visse mangler, forhåpentligvis kommer til nytte for mange frustrerte studenter

Reidar Schei Jessen, journalist i Universitas

Målet med boken er å gi en innføring i Foucaults mest sentrale ideer. Kapitlene er innledningsvis lett tilgjengelig, men glir etter hvert mer over i mer tekniske diskusjoner for spesielt interesserte. Men boken inneholder mye mer enn fagilosoiske passasjer. Foucault var selv glødende engasjert i samfunnsdebatten, og arbeidet iherdig for å sette lys på maktens og undertrykkelsens mekanismer. Eliassen forklarer hvordan dette arbeidet foregår i første del av boken, og i disse kapitlene skriver han så inspirerende at det er lett å la seg rive med.

Deler av boken fungerer som en grundig og lettfattelig innføring i Foucaults arbeid, mens visse deler krever en del ilosoisk bakgrunn, og blir dermed mer forvirrende enn de er oppklarende. Det er en fare for at boken til

tider blir for komplisert for praktikere som kan ha nytte av Foucault, man som mangler forkunnskapene. Med Foucaults begreper er det endelig kommet en norsk innføring og oppslagsbok for en av det forrige århundres mest innlytelsesrike teoretikere. Dette er en bok som, tross visse mangler, forhåpentligvis kommer til nytte for mange frustrerte studenter, men det er også en invitasjon til å tenke kritisk rundt identiteter og kategorier som vi tar for gitt, og et verktøy for å tenke nytt om egen praksis.

Powered by Labrador CMS