Kjønnskaoset

En nerdete bok om etymologi og kjønn og feminisme som burde leses av mange.

Publisert Sist oppdatert

Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essay.

  • Av: Kristin Fridtun
  • Forlag: Samlaget

Kristin Fridtun har skrevet en bok om historien til ordet kjønn. Men det er også en bok om det å bryte kjønnsnormer og kan fint leses som en lettfattelig innføring i transtematikk og skeiv teori. Utgangspunktet for undersøkelsene av ulike kjønnsforståelser er språkhistorie, men Fridtun bruker personlige erfaringer for å illustrere hvor komplekst kjønn kan være og skriver om hvordan universitetsstudiene åpnet opp for nye måter å forstå seg selv. Hen identifiserer seg verken som mann eller kvinne, og anekdoter fra egen oppvekst og studietid fungerer som et bakteppe. Dermed blir det også en bok om hvor vanskelig det kan være å bryte med kjønnsnormer, selv i dagens såkalt likestilte Norge.

Bokens sterkeste side er når den tar for seg hvordan språket strukturerer virkeligheten og hvordan vi oppfatter våre omgivelser. Det vi i dag tenker på som naturlig og selvsagt har ikke alltid vært slik. Et eksempel er at dagens forståelse skiller skarpt mellom menn og kvinner. Dette stammer fra opplysningstidens jakt etter evige sannheter og det naturlige. Bokas hovedpoeng er at det vi tar for gitt i dag hadde ikke behøvd å være slik. Her er det referanser til teoretikere som Michel Foucault og Judith Butler i en salig blanding med norrøne sagaer og Ivar Aasen.

Kjønn og ukjønns styrke er på mange måter dens største svakhet. Referansene er mange, uten at de utdypes helt tilfredsstillende. Tempoet er høyt og digresjonene mange. Til tross for interessante utlegninger, norrønt språk og ordet kjønns utvikling, er det ikke alltid lett for en velvillig leser å forstå hvor Fridtun vil. Til gjengjeld er bokens uttalte mål å bevare nettopp den komplekse forståelsen av kjønn. Dagens problem er at vår kjønnsforståelse er altfor enkel og bombastisk. Derfor vil ikke Fridtun konkludere med noen klar definisjon av ordet. Fridtuns sympatiske og til tider lavmælte stemme og bruken av egne erfaringer som transperson og normbryter i dagens samfunn fungerer som et friskt pust i den norske feministiske debatten.

Powered by Labrador CMS