DIALOG: Mens noen er opptatt av å tilfredstille damer, er andre mer opptatt av supermario.

Litt lange timer

Kommer det et bredt spekter tekster ut av noenlunde like mennesker?

Publisert Sist oppdatert
Litteratur

Anmeldelse

# Litterær salong

# Av: 1.klasse tekst og skribent, Westerdals

Scene: Pigalle

Tid: Torsdag 10.mai

Utenfor Pigalle en regnfull torsdag står en klynge hippe Westerdøler, en anelse nervøse. Det er litterær salong, og 32 selvskrevne tekster skal presenteres av førsteklassingene i løpet av kvelden. Er ikke det litt mye tenker du? Det ble det også – litt for mye. Mange av tekstene er veldig gode, og stemningen blant publikum er på topp. Ivrig applaus, roping og hoiing er med på å skape atmosfære rundt hver eneste tekst som leses opp.

De som virkelig skiller seg ut er tekstene som kombinerer god tekst og en god fremføring

Temaene spenner fra livet til kjærligheten til urin, og alt i alt er det en anselig tematisk bredde. Likevel, det er mange tekster og det blir litt vel mye av det samme. Man blir til slutt litt blasert av alle fortellingene om parforhold med misforstått kommunikasjon, og lurer på hvor mange ganger ulike former for kjærlighet egentlig har vært skildret. Kvelden bekrefter ikke akkurat at spekteret blir enormt bredt. Det totale antallet tekster gjør dessuten at det blir lite rom for å ta til seg alt som kommer, i og med at tekstene leses opp hakk i hel med hverandre, med ti minutters pause mellom hver akt. Når neste akt begynner, har ting så vidt begynt å demre i en diskusjon om hva den første teksten i den forrige akten egentlig handlet om. Opplegget inviterer derfor ikke til videre refleksjon eller diskusjon. Dette i kombinasjon med mye likheter hva angår tema, gjør totalopplevelsen platt. Enkelte av tekstene er dessuten vel pompøse og store i ord. Andre fremføringer er på sin side fremragende. Noen er bare gode i seg selv. Men de som virkelig skiller seg ut er tekstene som kombinerer god tekst og en god fremføring.

Et dikt som ble oversatt på løpende bånd fra norsk til engelsk, en film og en billedfremvisning av fattige barn i Afrika er særlig gode. På den måten klarte fremføreren å kommunisere med publikum og slik minke avstanden til scenen. Det ble en pustepause fra resten av studentene som sto med nesa i manus. Tekstene og fremføringene tar seg opp mot slutten i takt med at flere og flere fokuserer på fremføring, og kompenserer for en litt langdryg start. Alt i alt bød kvelden på mange gode tekster, et fint arrangement og et bra publikum, men antall tekster kunne med fordel vært halvert.

Powered by Labrador CMS