Innføring i sexarbeid

Frittalende folkeopplysning om prostitusjon og sexarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Et viktig poeng til Lekanger er at sexarbeid er noe flere blant oss driver med i perioder av livet»

Prostitusjon

  • Av: Andrés Lekanger
  • Forlag: Humanist forlag

Sakprosaprosjektet til Lekanger er å gi leserne en innføring i forhold knyttet til prostitusjon og sexarbeid, og nyansere debatten med forskning og kunnskap. Budskapet er at prostitusjon omhandler mye mer en hvorvidt en er for eller mot sexkjøpsloven, blant annet migrasjon, fattigdom og stigma.

Det er dessuten et forfriskende språklig grep at han konsekvent skriver de av oss som selger sex i stedet for de prostituerte. I den offentlige debatten benevnes sexarbeidere altfor ofte som de andre, som om folk som selger sex ikke er en del av fellesskapet. Et viktig poeng til Lekanger er at sexarbeid er noe flere blant oss driver med i perioder av livet.

Boken starter med en redegjørelse av fem ulike posisjoner til prostitusjon som debattanter har. Den norske debatten kan ofte gi inntrykk av at det kun handler om sexkjøpsloven, men Lekanger redegjør for andre forhold som også påvirker kjøp og salg av sex. Blant annet viser han til forskning som tar opp hvordan nedbyggingen av offentlig sektor førte en stor andel nyoppsagte kvinner ut i prostitusjon. Det er også interessant at boken utfordrer stereotypier, og viser til at det finnes kvinnelige kunder og sexselgere av alle kjønn.

Prostitusjon er utgitt i Humanist forlags Pro et contra-serie, som angivelig skal bidra med nøytrale innføringer i aktuelle etiske problemstillinger. Men dette er ingen nøytral bok. Lekanger forklarer de ulike posisjonene grundig, men på en måte som ofte etterlater et inntrykk av at tilhengerne av sexkjøpsloven er litt unyanserte.

Det kan også hende at fremstillingen reflekterer at mange norske feminister i realiteten er unyanserte i sitt syn på prostitusjon»

Oppbyggingen av argumenter følger den samme strukturen, først redegjøres det for prostitusjonsmotstandernes syn, deretter kommer prostitusjonsforkjempernes argumenter som nyanserer det hele. Men det kan også hende at fremstillingen reflekterer at mange norske feminister i realiteten er unyanserte i sitt syn på prostitusjon, og lite villige til å lytte til andre argumenter.

Denne kritikken er vel så mye rettet mot Pro et contra-serien, og den noe naive tanken om objektive fremstillinger:bøkene er skrevet for lesere som ønsker å sette seg nærmere inn i de enkelte sakene for lettere å kunne gjøre seg opp sin egen mening. Men er det mulig å innta en posisjon uavhengig av andres syn?

Lekanger har skrevet en veldig god debattbok, som står seg på egen hånd som et opplysende bidrag til hvordan de av oss som selger sex kan få best mulig hjelp.

Powered by Labrador CMS