De aller minste spørsmålene

Publisert Sist oppdatert

Anmeldelse

# Marte Huke

# Se sol

# Tiden

Å sier munnen

Å synger

Å gråter

Å suger kuk

Å er stygg og misforstått

Å vil både ut og inn

Å åpen åre åker Å sover

Når dikteren er en 30 år gammel kvinne med bakgrunn fra diktskole og studentmiljø, er det noen ganger nødvendig med drastiske grep for å sikre at man ikke lar seg styre av en iboende oppfatning av avsenderens forutsetninger for å bedrive poesi. Jeg har derfor forsøkt å lese Se sol med det som utgangspunkt at forfatteren er en 86 år gammel svensk mann som har bodd på den samme knøttlille gården hele sitt liv, og først og fremst er opptatt av vedhogst og værmeldingen.

Testen ga interessante resultater. Mest oppsiktsvekkende rent tabloidmessig er kanskje at den iboende kroppsligheten i noen av diktene ikke ble forstyrret av forvekslingen i det hele tatt, men det helhetlige inntrykket var at budskapet ble lettere å se. Mine skammelige fordommer ble videre avkledd av at jeg først etter dette grepet ble var visdommen som skinner gjennom i de beste diktene. Jeg synes fremdeles den naivironiske bokstavleken i mange av diktene stort sett er mer distraherende enn opplysende, selv om Fra A til Å: / Månen dukker fram er en vittig observasjon, men jeg får en fornyet respekt for Hukes observasjoner av naturen og tiden som går.

For det dreier seg uomtvistelig om dikt fra bygda i Se sol. Her sages det trær, det gås i åkeren, fuglene kvitrer og regnet regner og rådyr og harer og rever hopper rundt. Og de beste diktene i Se sol er dikt som egner seg bedre til å leses høyt og diskuteres enn til å leses i enerom. Da er det et problem at så mye av teksten spiller på skriftspråket.

Å leke med bokstaver er livsfarlig når du skriver dikt. Med mindre du har et ego på størrelse med en planet og et talent som matcher, er faren for å gå seg vill i språkets irrganger og ende opp med tøv så overhengende at du skulle tro den var selve himmelhvelvingen over hodet ditt. Marte Huke klarer det stort sett ikke så verst, men Se sol hadde tjent på en strammere redigering og et mer kompromissløst overordnet prosjekt.

Powered by Labrador CMS