BEGYNNER BRA: _argument_ har et godt utgangspunkt i sitt første nummer, men trenger mer fagbredde, mener vår anmelder.

Tung og tilgjengelig

Publisert Sist oppdatert

Anmeldelse

# Anne Viken, Marius Gustavson, Kristian Meisingset m.fl.

# argument #1

argument skal være et «alternativ til overflatiske tabloidmedier, nyhetsrettete Universitas og faglig smale fakultetstidsskrifter», kan vi lese i programerklæringen for det nye studentmagasinet. Med 100.000 kr i støtte fra Universitetet i Oslo (UiO) ønsker initiativtakerne å tilby lesere også utenfor Blindern et dykk ned i hvilken faglig kompetanse vi studenter sitter på. Det første nummeret av argument framstår med sitt smørgåsbord av populærvitenskapelige artikler som en slags studentdrevet krysning av Morgenbladet og Samtiden.

Innledningsvis får tabloidavisene sine pass kraftig påskrevet, men argument gjør likevel den tabloide sjangeren til sin egen – og det med stort hell. Pirrende overskrifter, presise ingresser og et (stort sett) tilgjengelig språk rydder veien inn til kunnskapens tre. Tilgjengeligheten styrkes ytterligere ved at ingen artikler er lengre enn halvannen side. Unntaket er de tre sidene som brukes på å gjengi Hamas’ charter i sin helhet, et viktig bidrag i en aktuell debatt. Dessverre har redaktørene funnet det for godt også å ta med et par artikler på tysk – lengre unna idealet om tilgjengelighet er det vanskelig å komme.

Hovedtemaet for denne første utgaven er USA. Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen setter tonen for temadelen med spørsmålet «George W. Bush: leninist?», ledsaget av en fiffig fotomontasje av Vladimir I og George W. Jan Arild Snoens oppgjør med norske mediers USA-dekning er et tankevekkende og nyttig korrektiv.

argument ønsker selv å være et tverrfaglig studentmagasin. Med et par hederlige unntak er imidlertid kultur- og samfunnsfagene totalt enerådende. Hvor er for eksempel perspektiver fra jus, medisin og teologi, tre av UiOs eldste fakulteter? argument fortjener likevel ros for mot og viljen til å satse. UiO-studentene sitter definitivt inne på fagkunnskap som fortjener et bredere publikum. Hvorvidt argument lykkes i å bli et utstillingsvindu for denne kunnskapen gjenstår imidlertid å se.

Powered by Labrador CMS