Trine J. Meza og Jørn Mortensen, henholdsvis rektor og dekan ved Kristiania svarer Universitas.

Langt fra stormannsgale – bare ambisiøse

At Kristiania ønsker å bli universitet, vil komme studentene til gode, skriver Trine J. Meza og Jørn Mortensen.

Publisert Sist oppdatert

På lederplass i Universitas 24. november spørres det om Kristiania lider av stormannsgalskap ut fra våre ambisjoner om å vokse, og ut fra vårt uttalte mål om å bli Norges første ideelle arbeidslivsuniversitet.

Det er helt korrekt at Kristiania vokser. Men å vokse er ikke noe mål i seg selv, slik det heller ikke er et mål i seg selv å bli et universitet. Å vokse og bli universitet er midler for å oppnå et større mål: en kvalitetsheving i hele organisasjonen, som vil komme både studentene og ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger til gode.

Ved å bli universitet kan vi nemlig levere enda bedre enn i dag på det viktige samfunnsoppdraget vårt. Vi får sterkere fagmiljøer og en kompetanseheving på flere nivå. Ved å være universitet kan vi også tilpasse oss samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov raskere enn nå, fordi vi vil være selvakkrediterende. I dag må vi i noen tilfeller søke Nokut for å kunne tilby nye studieprogram.

I lederen i Universitas heter det at «studenter trenger sårt en alternativ institusjon som spesialiserer seg på kort, akademisk utdannelse tett på ´det virkelige liv´».

Vi kunne ikke vært mer enig.

Men i motsetning til redaktøren i Universitas, tenker vi at vi får til bedre korte utdanninger, i tett samarbeid med arbeidslivet og det virkelige liv, ved å bli et arbeidslivsuniversitet enn ved å la være.

Ved Kristiania vil ikke mer fokus på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gå utover vårt pedagogiske arbeid, våre praktiske fagskolestudier eller våre studenter. Å være tett på studentene og arbeidslivet ligger i DNA-et til Kristiania.

Disse verdiene går vi ikke på akkord med. Studentene betaler for å studere hos oss, og vi må levere tilbake ved å både være best i klasserommene og best i samarbeidet med arbeidslivet. Ved å bli universitet får vi løftet kunnskapsproduksjonen vår ytterligere, og vi kan bli enda mer forsknings- og kunstnerisk utviklingsrettet i undervisningen.

Kort sagt vil studentene, uansett nivå, få enda mer ut av studiene og undervisningen enn de får i dag.

Westerdals-kvaliteten lever videre. Gjennom sammenslåinger Kristiania har gjort gjennom de siste årene, er flere ulike organisasjonskulturer blitt samlet i én organisasjon. Det kan ha sin pris. I samme utgave av Universitas som den nevnte lederen, viser studenter og andre bekymring over det de mener er utvanning av Westerdals-merkevaren, når Kristiania nå har skiftet navnelogo.

I kjølvannet av dette ser vi at det er behov for noen presiseringer. Westerdals ble kjøpt opp av Kristiania i 2017. Siden da har disse studiene eksistert under paraplyen Høyskolen Kristiania. Det er altså fem år siden navneendringen på overordnet organisasjonsnivå ble gjort.

Westerdals-navnet og «Westerdalspedagogikken» (som gjerne omtales som kunst- og designfaglig pedagogikk i sektoren) lever videre på program- og instituttnivå, slik det ble understreket i et oppslag i samme utgave av Universitas.

Kristiania overtok Westerdals med en klar ambisjon om å bli et kunst- og designfaglig tyngdepunkt innen høyere utdanning i Norge og Norden. Derfor er Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole også blitt en del av dette miljøet. Derfor utvikler vi nye masterprogrammer i hele den kunst- og designfaglige porteføljen, og starter opp allerede til høsten med masterprogrammer i skrivekunst og design.

Det kunst- og designfaglige miljøet ved Kristiania har ambisjoner, og vi bygger disse ambisjonene på de beste tradisjonene fra Westerdals, NISS, Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole – samlet i Urtegata 9 og i Christian Krohgs gate 32.

Etter sammenslåingen har den faglige kvaliteten blitt styrket, blant annet gjennom fokus på kompetanseutvikling i fagmiljøene og investering i infrastruktur. Vi mener at kvaliteten i utdanningene på alle nivå (fra fagskole til ph.d.) blir enda bedre, når fagmiljøene som studentene møter i undervisningen har høy kompetanse.

Mange av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Kristiania har i tillegg lang erfaring fra, og tett kontakt med, de bransjene vi utdanner kandidater til.

Denne kombinasjonen mener vi gir de mest relevante utdanningene til det beste for studenter og samfunnet.

Powered by Labrador CMS