Akademia er relevant

Publisert

«Det nærmeste Det humanistiske fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) kommer næringslivet er Bunnprisbutikken på Fredrikkeplassen,» hevder journalist Anders Gravir Imenes. I Universitas 20. januar påstår han også at Vitenskapsbutikken er ett av få forsøk på å etablere samarbeid mellom akademia og næringslivet ved de to fakultetene.

Kommentaren er vittig, men langt fra sann. Helt siden 2004 har faglig samarbeid med arbeids- og næringsliv vært en viktig oppgave for HF. Vi har villet øke kunnskap om hva humanistisk kompetanse er, og sørge for at HF-kandidatene får ferdigheter som er viktige i arbeidslivet.

På flere HF-programmer finnes det tilbud om praksisordninger. Siden 2006 har en gruppe masterstudenter ved områdeprogrammene Europeiske og amerikanske studier (EAS) og Asiatiske og afrikanske studier (AAS) dratt utenlands gjennom «Internasjonalt prosjektsemester». Studentene hospiterer ett semester ved en norsk utenriksstasjon eller bedrift som en del av mastergraden. Med prosjektet «Humanister i praksis» fikk HF i 2009 en større bevilgning fra Norgesuniversitetet. Det gjør at vi nå kan utvikle tilbudet om praksis til å gjelde enda flere studenter både på bachelor- og masternivå.

I høst lanserte HF og SV nettsidene «Samarbeid med oss». Der kan aktører i arbeids- og samfunnsliv få vite hvordan de kan få tilgang til, og benytte seg av, våre studenters kompetanse.

– Vi har god kontakt med arbeidsgiverne for våre kandidater både i offentlige og private virksomheter.

Vi har god kontakt med arbeidsgiverne for våre kandidater både i private og offentlige virksomheter. Seriøse arbeidsgivere vil gjerne samarbeide med Universitetet i Oslo (UiO). Sammen står vi bak mange arrangementer hvert eneste år, blant annet en serie arbeidslivsseminarer kalt «Veien videre», Petroleumsdagen og Karriereuka.

HF vurderer også å innføre såkalte avtakerpaneler. Målet med slike paneler er systematisk dialog om behovet for kompetanse hos våre studenters framtidige arbeidsgivere. Kunnskap om disse behovene får vi også gjennom kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. En ny slik undersøkelse skal gjennomføres i 2010. Kunnskap fra disse undersøkelsene er viktig og spiller en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle hele studietilbudet ved HF.

Vi kan sikkert bli enda bedre. Men dette er hva vi har fått til så langt.

Powered by Labrador CMS