En trussel mot norsk velferd

Publisert

En medlemsundersøkelse utført blant Akademikernes medlemmer viser at nesten 40 prosent av medlemmene kunne tenke seg en lederjobb i privat sektor, mens kun 20 prosent kan tenke seg tilsvarende stilling i offentlig sektor. Særlig stillinger på mellomledernivå i offentlig sektor er lite attraktive for akademikere. Det er en trussel mot velferden når offentlig sektor ikke klarer å gjøre seg attraktiv for ledere med akademisk utdannelse.

De neste årene skal det offentlige Norge gjennomgå store endringer. Samhandlingsreformen, rettsreformen og pågående endringer i NAV er noen av dem. Mellomlederne er bindeleddet mellom førstelinjen og overordnet ledernivå, og er nøkkelpersoner i arbeidet med å drive gjennom reformer i offentlig sektor. Høyt utdannede arbeidstakere i disse stillingene er også et viktig bindeledd mellom forskningsverden og tjenestetilbudene. Akademikere har både erfaring fra, og en evne til, å nyttiggjøre seg forskning. Det er en egenskap som er avgjørende for at ny kunnskap skal kunne brukes til å holde høy kvalitet på offentlige tjenester, særlig i tider hvor store endringer gjennomføres.

– Det er avgjørende for den norske velferdsstaten at man klarer å knytte til seg ledere og mellomledere med høyere utdanning.

Det er avgjørende for den norske velferdsstaten at man klarer å knytte til seg ledere og mellomledere med høyere utdanning. Det må gjøres et bevisst arbeid for å gjøre disse stillingene attraktive. Det er en kjensgjerning at det eksisterer lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor som gjør at offentlig sektor fremstår mindre attraktiv. Men vår medlemsundersøkelse viser at når akademikere skal vurdere en stilling er et robust fagmiljø like viktig. Akademikere ønsker seg en arbeidsplass der de får være en del av et fagmiljø og møter faglige utfordringer. Dette burde gi offentlig sektor gode muligheter til å kapre kloke hoder. Hvis de virkelig vil.

Powered by Labrador CMS