Ærede dommer

Publisert Sist oppdatert

Si din mening

Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

  • Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom. Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende.
  • Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

Ærede dommer

Nei, jeg lenket meg ikke fordi det kan være kult, ja nesten befriende og heftig å drikke under «Jeg har aldri» når noen eller jeg kanskje sier «jeg har aldri blitt arrestert»

Lenka og arrestert i mai. Tydde til sivil ulydighet, men ikke fordi jeg hadde et behov for å pryde CV-en med en rebelsk handling. Jeg ble arrestert, med 80-90 andre som også lenket seg

i de ukene aksjonene holdt på i mai. Arrestert for ønsket, kampen, behovet for en ren Førdefjord, for et levedyktig miljø som vi alle har retten på.

Jeg forteller gjerne til andre at jeg lenka meg, selv om jeg ikke tenker at folk kjenner til saken, eller hva kampen egentlig handler om. Noen ganger tar jeg det uansett for gitt at folk vet,

fordi det er den viktigste politiske handlingen jeg har gjort i mitt liv. Det kan man være stolt av, å lenke seg med 80-90 andre aktivister som handlet i nødverge, som ikke så en annen utvei for å redde en ren fjord fra en miljøkatstrofe.

Staten har gitt Nordic Mining grønt lys til å drive sjødeponi. Vi er ett av resterende to land i verden som tillater å lagre avfall på den måten de foreslår. Og det har de selvfølgelig fått lov til av 250 millioner tonn med gruveslam. Førdefjordens dyp, deponiområdet, skal heves 150 meter. I 50 år skal det dumpes gruveavfall. Hvert minutt, 24 timer i døgnet skal 11 tonn gruveavfall rett ut i fjorden.

Hva med alt livet på bunnen og de 150 meterne som skal dekkes av tonnevis med giftig gruveslam? Det skal ødelegges, forsvinne i likhet med Førdefjordens tittel som en av Norges reneste fjorder, en nasjonal laksefjord. Det er miljøkriminalitet, og hvem er det som skal passe på kysttorsken, krabbene, ålen, flyndrene, spekkhoggerne, menneskene som alltid har brukt fjorden? Det er ikke staten, og det er ikke grunnlovsparagraf 112 som sikrer alle nordmenn et levedyktig miljø.

Så ærede dommer.

En dag kastet jeg meg på bussen til Vevring. Jeg måtte jo det, og samme tenkte jeg da jeg gjorde det for andre og tredje gang. Aldri i mitt liv hadde jeg tenkt at jeg skulle måtte møte i

retten som tiltalt. Aldri hadde jeg sett for meg at jeg skulle bli arrestert mens jeg ropte “Gruveslam er Norges skam!”. Det ble jeg, men jeg angrer ikke. For min handling kan aldri måles med den skaden Nordic Mining ønsker å påføre Førdefjorden. Den skaden det vil være for dyrelivet, for naturen og for lokalbefolkningen i Vevring. Jeg hadde ikke og har fortsatt ikke et annet valg. Ikke hvis jeg vil at fjorden vår skal leve i all framtid.

Powered by Labrador CMS