SAIH-leder: – Å kalle oss ekstreme faller på sin egen urimelighet

Jeg skulle ønske Gundersen og Saugstad kunne debattere på en mer konstruktiv måte, fremfor å bevisst mistolke våre intensjoner og vedtatte politikk.

Publisert Sist oppdatert

Å kalle oss ekstreme faller på sin egen urimelighet

Debatten om avkolonisering som har rullet og gått i avisspaltene siden juni har dessverre blitt stadig mer polarisert, og det hersker ingen konsensus rundt begrepet. Saugstad og Gundersen tilhører de som har sett sitt snitt til å dreie debatten over i en eldre diskusjon som utfordrer relativismen. Det er ikke denne debatten SAIH – Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond ved vår resolusjon i utgangspunktet ville åpne opp for.

Bakgrunn:Kritiserer SAIH: –⁠ De kan ikke mene noe så ekstremt og samtidig være et nøytralt hjelpefond

Gundersen og Saugstad står helt fritt til å være uenige med SAIH i avkoloniseringsdebatten, men jeg skulle ønske de kunne debattere på en mer konstruktiv måte, fremfor å bevisst mistolke våre intensjoner og vedtatte politikk. Professorene har også gjentatte ganger angrepet vår finansieringsmodell «SAIH-tierne».

Det virker som om de har hengt seg opp i en vrangforestilling om at vi tar til orde for at vi skal erstatte vestlige vitenskapssyn med urfolk og afroetterkommeres verdenssyn, kultur og kunnskapsforståelse. Det er ikke riktig, da vi understreker at man skal anerkjenne at andre perspektiver og kunnskapssystemer kan ha en verdi og at dette vil kunne styrke universitetene og øke mangfoldet. Å kalle oss ekstreme på bakgrunn av dette faller på sin egen urimelighet.

Les også: Avkolonisering forbedrer akademia, mener Dag Herbjørnsrud

Saugstad har blitt imøtekommet i sin tidligere oppfordring til rektoratene om å komme på banen for å kommentere avkolonisering og tier-ordningen til SAIH. Forrige uke kom fire universitetsrektorer fra UiB, UiT, NTNU og NMBU på banen i Aftenposten med et støtte-innlegg til SAIH hvor de understreker at vi bør være åpne for kunnskap utviklet i andre deler av verden. Rektor og prorektor ved UiO var tidligere ute med et eget innlegg hvor de understreker at rektoratet skal hegne om universitetsdemokratiet, som er de som har vedtatt tier-ordningen.

Ikke første gang SAIH får kritikk: – SAIH ute av kurs

Rektorene kommer med klar tale. De forsvarer akademisk frihet og universitetenes grunnverdier ved å kreve en åpen debattkultur på universitetene hvor det skal være høyt under taket for meningsbrytning. Saugstad og Gundersen fortsetter derimot med å senke takhøyden med sine utspill.

Powered by Labrador CMS