FAKS: – Vi vil være en tydelig stemme mot avkolonisering av akademia

Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) ber universitetene fjerne SAIH-tierne fra semesteravgiften. Studentene må få velge selv hvilke frivillige organisasjoner de ønsker å støtte, skriver de.

Publisert Sist oppdatert

Etter at SAIH (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) på sitt årsmøte i april vedtok å gå inn for såkalt «avkolonisering av akademia» har debatten rast i diverse medier over sommeren, og den pågår fremdeles. FAKS (Foreningen for alle konservative studenter) sier nei til identitetspolitikk, og dermed også til dette forslaget.

Bakgrunn: Avkoloniseringsdebatten raser videre - som å diskutere guds eksistens på et katolsk seminar

SAIH mener tydeligvis at akademia i Vesten er preget av «institusjonell rasisme» som fremdeles henger igjen etter kolonitiden, og etterlyser «mer mangfold» – definert som flere ikke-vestlige forfattere – på pensum. Målet med dette tiltaket skal være økt bevissthet om «ikke-inkluderende kunnskapsformidling» ved norske utdanningsinstitusjoner. Men hva innebærer det, og hva er det teoretiske grunnlaget for denne målsettingen?

# Kristian Gundersen om SAIH-resolusjonen: [- De kan ikke mene noe så ekstremt og samtidig være et nøytralt hjelpefond](gundersen2)

# SAIH-leder: [- Å kalle oss ekstreme faller på sin egen urimelighet](SAIH)

FAKS stiller seg bak [uttalelsene til biologiprofessor Kristian Gundersen](gundersen) og filosofiprofessor Jens Saugstad, begge ved Universitetet i Oslo, som nylig har advart mot «en farlig politisering av vitenskapen» og «en kunnskapsrelativisme som er imot tanken om at man gjennom vitenskap kan si noe allmenngyldig». Glem hvordan SAIH kan ha sett ut tidligere, dette forslaget viser at organisasjonen i dag er en politisk aktivistgruppe med ytterliggående syn på kunnskap og sannhet.

Dette forslaget viser at organisasjonen i dag er en politisk aktivistgruppe med ytterliggående syn på kunnskap og sannhet

Vi har allerede sett noe lignende med Venstrealliansens forslag om å kvotere flere kvinnelige forfattere inn på pensum. Den motiverende tanken ser ut til å være at kunnskap om den objektive virkeligheten er umulig å oppnå, siden ulike identitetsgrupper er fastlåst til hvert sitt perspektiv. Den fornuftsbaserte, sannhetssøkende vitenskapen som har bygget vår vestlige sivilisasjon kan dermed stemples som «mannssjåvinistisk» eller «et instrument for hvit makt». Dette er den ideologiske frukten av postkoloniale studier og «kritisk teori».

Dag Herbjørnsrud: – Avkolonisering forbedrer akademia

Ved å inkludere 20-40 kroner til SAIH som en fast del av semesteravgiften, går universitetene tilsynelatende gode for organisasjonen overfor studentene, og gir avkoloniseringstanken en legitimitet som den åpenbart ikke fortjener. SAIH mottar årlig flere millioner kroner i støtte, og mye av summen kommer utvilsomt fra studenter som ikke er oppmerksomme på hva slags «frigjøring» de såkalte SAIH-tierne går til.

FAKS vil være en tydelig stemme mot det som SAIH og deres likesinnede har valgt å kalle for «avkolonisering av akademia». Hvis SAIH-tierne noen gang hadde noe godt for seg, er det klart at de nå har utspilt sin rolle. FAKS oppfordrer derfor alle studenter til å velge dem bort, og ber universitetene om å fjerne dem fra semesteravgiften. La heller studentene selv få velge hvilke frivillige organisasjoner de ønsker å støtte.

Les også: Gundersen: - SAIH må svare på om de står for det de har skrevet

Powered by Labrador CMS