«Norge bør revurdere kutt i bistand»

Regjeringen foreslo å kutte støtten til FN bare dager før situasjonen i Israel og Palestina eskalerte.

Publisert Sist oppdatert

Nå, mer enn noen gang, er det avgjørende at verdens nasjoner samarbeider for å oppnå fred og sikkerhet for alle. Internasjonale organisasjoner som FN bør anses som nøkkelen for å oppnå dette. 

Det er derfor bekymringsverdig at regjeringen har foreslått å kutte støtten til blant annet FNs arbeid for fred og forebygging i deres statsbudsjett for 2024. Dette ble kunngjort bare dager før situasjonen i Israel og Palestina ytterligere eskalerte forrige uke.

Det er grusomme og hjerteskjærende nyheter som har nådd oss fra konfliktområdene de siste dagene. Dette har kastet lys over behovet for støtte til FN og andre organisasjoner som arbeider for en tryggere fremtid. I slike situasjoner, hvor sivile blir ofre for voldelige konflikter, bør alle aktører, uavhengig av størrelse, føle en medmenneskelig forpliktelse til å bidra.

Som en konsekvens av denne situasjonen, har allerede tusenvis av uskyldige menn, kvinner og barn lidd. Hundretusenvis står uten tilgang til livsnødvendige forsyninger som vann, mat og medisiner. Om menneskerettigheter og internasjonal rett skal få noe som helst fotfeste i denne tragiske konflikten er det nødvendig at det globale samfunnet står sammen for å de-eskalere situasjonen og sikre beskyttelse av de berørte siviles rettigheter.

Det er utfordrende å forestille seg en fredelig løsning på situasjonen slik den er nå, men det gjør det desto viktigere å prioritere det humanitære arbeidet i tiden som kommer. Rollen Norge skal spille i dette arbeidet, er formet av de beslutningene vi tar nå. Som den fred- og bistandsnasjonen vi er kjent for å være, må vi prioritere dette arbeidet. Dette demonstrerer vi best ved å øke støtten til FN-organene som er aktive i konfliktområdet.

Det er derfor helt avgjørende at vi ikke mister synet av verdiene som har dannet grunnlaget for vår bistand så langt. Dette vil også være viktig for å oppfordre andre aktører til å gjøre det samme. Signalene som det foreslåtte statsbudsjettet gir, bør derfor sterkt revurderes.

Powered by Labrador CMS