Kunnskapsløse (eller egoistiske?) husleiekrav

«SiO har ingen eier, annet enn studentene. Så dersom lavere leie hos SiO innvilges, skjer det på studentenes regning», skriver Gard Løken Frøvoll, tidligere leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Jeg leser i [Universitas 10. februar](aa) at en gjeng aksjonister samler underskrifter og henger opp plakater på SiOs studentboliger, med krav om redusert husleie. Kravet kan ved første øyekast virke sympatisk. Studenter har ofte dårlig råd, og pandemien har gjort økonomien enda trangere for mange studenter. Da ville det vel være fint om SiO reduserte husleien, for å hjelpe studentenes økonomi?

Dessverre er ikke virkeligheten så enkel som aksjonistene virker å tro. SiO er ikke som en vanlig privat utleier. Der man i det private markedet gjerne kan spørre huseier om billigere leie og dette kan innvilges på huseiers regning, blir saken en helt annen ved å kreve det samme fra SiO. SiO har ingen eier, annet enn studentene.

Så dersom lavere leie hos SiO innvilges, skjer det på studentenes regning. I dette tilfellet fremtidens studenter og potensielt studenter som ikke bor i SiO-bolig.

Les også: «På tide med en boligreform i SiO»

SiOs leiepriser avhenger av SiOs løpende utgifter av å drive boligene, renter og avdrag på lån samt en viss kapitaloppbygning for å kunne bygge nye studentboliger. Dersom SiO skulle ha redusert husleien nå, ville de fått inn mindre inntekter.

For å dekke ovennevnte kostnader måtte de ha tatt økt overskudd fra de øvrige tjenestene, for eksempel Mat og drikke, og brukt dette til å subsidiere den lavere husleien. Jeg tror ikke dyrere mat i kantinene er et folkekrav fra studentene.

I god tro velger jeg å håpe at aksjonistene er kunnskapsløse. Alternativet er at de er egoistiske

Dessuten ville dette rammet alle de studentene som ikke bor i SiO-bolig, ved at de måtte spleiset på lavere husleie for en liten gruppe studenter, som allerede har de laveste leieprisene. Over 85 prosent av studentene bor ikke i SiO-bolig. Mener aksjonistene at dette er rettferdig?

Dersom man heller satset på å bruke SiO Boligs egenkapital på redusert husleie, ville dette svekket SiOs evne til å bygge flere studentboliger for fremtidige studentgenerasjoner. Studentboligene aksjonistene selv bor i, er tuftet på egenkapital fra tidligere studenters husleie. Nå vil aksjonistene altså droppe dette prinsippet og bruke oppspart egenkapital på seg selv. Ikke veldig solidarisk.

Som tidligere studentleder for Oslo-studentene liker jeg å tro at studenter er solidariske og vil hverandre vel. Dette inkluderer at de som bor i de aller billigste boligene på markedet, nemlig SiO-boligene, innser hvor heldige de er.

De bør avstå fra å forsyne seg av de øvrige studentenes lommebok, og de bør avstå fra å forsyne seg av fremtidige studenters lommebok. I god tro velger jeg å håpe at aksjonistene er kunnskapsløse. Alternativet er at de er egoistiske.

Les også: «Vi må sikre studentene et sikkerhetsnett før neste krise oppstår»

Powered by Labrador CMS