Arealeffektivisering: Det vil være plass til alle selv om campusene utvikler seg, skriver Curt Rice.

Det blir plass til å sy!

«Ledelsen tar alle studentene på alvor og jobber kontinuerlig for at deres behov ivaretas, og at studieopplevelsen skal være så god som mulig til enhver tid», skriver rektor ved Oslomet Curt Rice i dette svarinnlegget til Åse Berg Dybvik.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Åse Berg Dybvik, leder i studentrådet for estetiske fag ved Oslomet, uttrykker [i forrige ukes Universitas](aa) bekymring for at de ikke vil få nok arealer til sine kreative studieaktiviteter fremover, og at de opplever at de ikke satses på.

Jeg vil først og fremst forsikre om at ledelsen tar alle studentene på alvor og jobber kontinuerlig for at deres behov ivaretas, og at studieopplevelsen skal være så god som mulig til enhver tid. Vi er opptatt av at studentene på de praktiske fagene skal få den nødvendige plassen de trenger for å ha et læringsmiljø som gir god faglig kvalitet.

Uenig om forslag om bilfritt UiO: «Utdanning for alle – ikke bare de med månedskort»

Videre forstår jeg Dybviks bekymring. Vi er inne i et omfattende prosjektarbeid ved Oslomet der vi jobber med planlegging av universitetets totale eiendomsportefølje for fremtiden, og flere muligheter løftes frem både for campusutviklingen i Pilestredet og for et nytt campus på Romerike. Blant annet ønsker Fakultet for teknologi, kunst og design at all deres aktivitet samles i Pilestredet på lengre sikt, samtidig som vi vet at det er vekst i utdanningstilbudet ved mange institutter.

Det har i tillegg vært snakk om å avslutte leieforholdet i Pilestredet Park 33. Jeg kan imidlertid forsikre Dybvik og hennes medstudenter på estetiske fag om at leiekontrakten i Pilestredet Park 33 der de holder til, blir forlenget frem til sommeren 2023. Så skal vi i mellomtiden jobbe videre med hva som skal skje etter den tid, og vil involvere studentene i prosessen.

Uansett hvilke løsninger som velges for campusene våre fremover, er vår hovedprioritet å legge til rette for at studentene våre får den infrastrukturen de trenger

Situasjonen for Oslomet er at myndighetene har klare forventninger om en bærekraftig arealeffektivisering fremover. Samtidig øker leieprisene uten at vi får kompensasjon for dette i våre tilskudd. Vi har flere leieavtaler som må reforhandles i Oslo, og vi skal etablere et nytt campus på Romerike.

Dette betyr at vi ikke kan disponere det samme totalarealet i Oslo i fremtiden. Det betyr også at selv om studenter skal flyttes fra Kjeller, skal vi også fylle det nye studiestedet på Romerike. Derfor kan jeg forsikre Dybvik om at det vil være plass til alle selv om campusene utvikler seg.

Og som hun selv er inne på, vil nok noe digital undervisning bli en del av normalen i årene som kommer, noe som også gjør at ikke alle studenter vil ha behov for å være på campus på samme tid. Det ligger også potensial i mer samarbeid på tvers av institutter og utdanninger, som kan gi grunnlag for mer sambruk av lokaler.

Les også: «Flere kvinner på pensum er et produktivt kunnskaps- og likestillingstiltak»

Uansett hvilke løsninger som velges for campusene våre fremover, er vår hovedprioritet å legge til rette for at studentene våre får den infrastrukturen de trenger for å gjennomføre studiene sine på en god måte!

Powered by Labrador CMS