'Med legalisering, kan brukere få rene brukerdoser utstedt av helsevesen til de som trenger det, istedenfor å gå til en dealer i Oslos gater,' skriver Herman Berg (t.v) og Mikkel Sibe.
"Med legalisering, kan brukere få rene brukerdoser utstedt av helsevesen til de som trenger det, istedenfor å gå til en dealer i Oslos gater," skriver Herman Berg (t.v) og Mikkel Sibe.

Vi må avkriminalisere, og derfra se på muligheten for legalisering!

"Vi mener at vi ikke kan fortsette slik vi engang har gjort, vi må tenke nytt," skriver Mikkel Sibe og Herman Berg i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

På medlemsmøte den 7. april vedtok Astud-Oslo (Arbeiderpartiets studentlag i Oslo) politikk på at vi ønsker å se på muligheten for legalisering av cannabis. Vi ønsker også en generell avkriminalisering av narkotika, da vi ser dette som veien videre i den norske rusdebatten.

Men hvordan ser vi egentlig på legalisering? Vi mener at man gjennom legalisering både kan ta makten vekk fra de som selger i Oslo gater, samtidig som vi skaper skattepenger til staten gjennom monopol på salg av cannabis. Hvordan staten vil regulere dette, vil være opp til dem når vi kommer så langt som legalisering. Hardere stoffer blir også flyttet fra Oslos gater og inn i helsevesenet, slik at det ikke er selgere, men heller helsepersonell som distribuerer rene brukerdoser til brukere som av en eller annen grunn skulle trenge det. I Oslo var det 51 overdosedødsfall i 2021, noe vi mener at vi som nasjon ikke kan sitte og se på. Med legalisering, kan brukere få rene brukerdoser utstedt av helsevesen til de som trenger det, istedenfor å gå til en dealer i Oslos gater.

Les også: "Vi trenger et forebyggingsløft for psykisk helse"

Rusavhengige har over lenger tid blitt møtt med stigma, bøter og straff

Samtidig mener vi at Oslo trenger en avkriminalisering, og at Oslo kan være en by som går foran i fremtidens ruspolitikk. At de som har havnet i ulykken ikke blir straffet, men møtt med helsehjelp. Dette krever at vi flytter rusavhengighet fra et justisproblem til et helseproblem. Det skal fortsatt være straffbart å ha narkotika til videresalg eller oppbevare narkotika, men det skal ikke være straffbart å bruke. Ved å avkriminalisere, kan vi begynne å se på muligheten for å legalisere.

For oss er det nemlig viktig at ikke rusavhengige blir straffet med bøter og fengsel, men heller at de blir møtt med helsehjelp. Rusavhengige har over lenger tid blitt møtt med stigma, bøter og straff. Dette fungerer ikke i lengden, og er det stikk motsatte av det Oslos rusavhengige måtte trenge.

Og nå som Oslo har tjuvstartet på rusreform, er det på tide å se etter neste steg. Hvor går vi, nå som prøveprosjektet HABiO (Heroinassistert behandling i Oslo) er i full sving? Etter at Respons analyse gjennomførte en undersøkelse for VG, kunne vi lese at hele 39 prosent sier seg positive til avkriminalisering av narkotika for eget bruk. Dette tyder på at flere og flere føler på at behandlingen av rusavhengige over de siste årene har vært feil. Spesielt blir det tydelig at det har forekommet systematiske feil, når både politiet og Justisdepartementet må beklage offentlig.

I kjølvannet av at Oslo har startet på en rusreform, så er skadereduksjon blitt et mer og mer aktuelt tema. Vi mener at skadereduksjon kan fremskyndes gjennom undervisning og flere teststasjoner. Her kan Oslo igjen gå foran som et eksempel på hva som er mulig å få til.

Vi mener at vi ikke kan fortsette slik vi engang har gjort, vi må tenke nytt. Vi mener at avkriminalisering er veien å gå, og at vi derfra kan begynne å se på muligheten for legalisering.

Les også: "Ja til et grønt UiO"

Powered by Labrador CMS