Illustrasjon: Øyvind Hovland

Strømdebatten:

Hva er gærent med vindmøller på Tryvann?

Hvorfor tar det så lang tid å få bygget vindmøller i midten av en strømkrise? Dette må vi endre nå. Gjør Tryvannstårnet om til en vindmølle.

Publisert Sist oppdatert

Norge må øke strømproduksjonen og vi må gjøre det raskt. Det siste halvåret har vi gått gjennom en strømkrise og den ser ikke ut til å ta slutt i løpet av de kommende årene. Forbruket vårt øker og vannkraft er ikke lenger nok.

Vi må ta i bruk flere kilder til ren, fornybar energi. En av disse er vindkraft, men det vil ikke bli bygget en eneste ny vindmølle på norsk land eller hav før i 2030. Regjeringen må derfor sørge for at saksbehandlingen blir kortere og få byggingen på plass slik de har lovet.

I januar slo Statnett alarm om forbruks - veksten av strøm på lang sikt. De varslet at den kan øke med 60 prosent. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at vi innen 2026 kan få strømunderskudd. Da må vi importere strøm fra Europa som vi ikke kan påvirke prisen på.

Norsk industri og forbrukere har i flere tiår tjent godt på de billige strømprisene i Norge. Nå ser det ut som at den tid er forbi, dersom regjeringen ikke handler. Det er få temaer i norsk politikk som er mer splittende enn vindkraft.

Da NVE la frem et forslag til rammeverk for vindkraft i 2019, ble det gjennomført høringer i hele landet. Det kom innspill krypende og løpende frem fra alle kriker og kroker i landet.

Organisasjoner som Motvind og Turistforeningen var blant mange som skrek høyt mot vindkraften. Resultatet var et bråk så stort at regjeringen satte all konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter på is. Dette ble begynnelsen på hvorfor det ikke vil bli reist en ny vindmølle på norsk jord før i 2030.

Istiden i konsesjonsbehandlingen varte tre år, og først våren 2022 kunne behandlingen tas opp igjen av NVE. Det betyr at ikke et eneste vindkraftprosjekt ble satt i verk under den perioden.

Nå kan selskaper igjen få sine søknader behandlet, men kun dersom kommunen hvor utbyggingen skal skje godkjenner det. Derfor må det først sendes en søknad til kommunen før konsesjonsbehandlingen kan begynne hos direktoratet.

Samtidig har kommuner aldri måttet bruke ressurser og tid på denne typen saksbehandling. Denne våren vil det komme flere endringer som trolig vil gjøre kommunens plass i behandlingen større.

Disse endringene vil ta tid å omstille seg etter. Prøver vi bare å se hvor tidkrevende og unødvendig saksbehandling kan bli? Resultatet er at det tar seks til sju år fra søknaden sendes til vindmøllen er i drift.

Slik har vi endt opp med å ikke få en eneste til vindmølle på norsk jord før 2030 – selv under en strømkrise.S

I motsetning til våre brødre i øst og sør, så er vindkraftindustrien i Norge i tillegg preget av forvirring og usikkerhet. Regjeringen vil innføre diverse skatter og avgifter på vindkraft. Dette sender feil signal under strømkrisen. Vi trenger flere vindmøller før 2030.

La oss bygge dem opp ved siden av Holmenkollen. Jeg er sikker på at Tryvannstårnet ville sett smashing ut med tre små armer svingende i sirkler. Det kan ikke ta sju år før man får sett realiseringen av et slikt prosjekt.

Vi må gjøre denne prosessen raskere, slik at vi kan møte forbruksveksten som kommer oss i møte.

Dersom noen har glemt det, så er hele grunnen til at vi trenger mer strøm det grønne skiftet. Vi skal kutte 55 prosent før 2030. Siden 1990 til i dag har vi fått til under fem prosent.

Derfor må vi lade bilene våre i stedet for å fylle dem med bensin. Derfor må oljeplattformene våre elektrifiseres så de ikke bruker gass. Derfor legger norske selskaper planer for hva og hvor de kan kutte i sine utslipp.

Dette er veien vi må gå, men da trenger vi også mer strøm til å møte det økende forbruket. Selv om en vindmølle på Tryvannstårnet ikke er spesielt realistisk, så må vi få øynene opp for at vindkraft er en av de svært få mulighetene vi har.

Endemålet må være mer strøm. Samtidig er vindmøller blitt et av de mest betente temaene i norsk politikk. Dersom du virkelig vil være upopulær, så tar du opp utbygging av vindmøller.

Akkurat som ulven, så vil ikke folk ha vindmøllene for nærme. Man vil ha dem på så god avstand at man ikke ser dem. Men aller helst vil ikke folk flest ha dem i det hele tatt. Dette er ikke realistisk for oss i fremtiden.

Norge må ta et oppgjør med sinnet rundt vindmøller. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er blant organisasjonene som har snudd fra å være mot vindkraft til å argumentere for at de skaper grønne jobber og sikrer strøm til norsk industrien.

Vi må være åpne for vindkraft på land og vi må slutte med utredninger og kilo - meter lange byråkratiske køer. Regjeringene våre har sagt at det skal bygges i lang tid. Da må det bygges. Hvis ikke vindkraft, hva er da din løsning

Powered by Labrador CMS