Oslo blør gode hoder til de andre studentbyene

Dagens rødgrønne Oslo-byråd har ikke vist vilje til å prioritere studentene, men signalene er klare på at et borgerlig byråd tar kampen.

Publisert Sist oppdatert

Oslos studenter er påfallende misfornøyde med Oslo som studentby. Samtidig som Oslo har flest studenter i landet, tiltrekker de sammenlignbare studentbyene Trondheim og Bergen seg langt flere unge og håpefulle enn Oslo klarer, basert på byenes størrelse. Har politikerne gitt opp Oslo som studentby?

Samfunnet vårt endrer seg raskere enn noen gang, og arbeidslivet har et massivt behov for oppdatert kompetanse. Skal Oslo være en motor for innovasjon og ny teknologi, må politikerne gjøre bevisste prioriteringer. Sterke forsknings- og studiesteder er et område politikerne i alt for liten grad engasjerer seg i. Akkurat nå blør Oslo gode hoder til de andre studiebyene.

Det bygges knapt nye boliger, og de som bygges er langt dyrere og større enn behovet til studentene. Oslo har en leilighetsnorm som gjør det nærmest umulig å bygge hybler og små leiligheter som studenter og andre kan bo i. Det bidrar til at Oslo er den desidert dyreste studentbyen blant nordiske byer SSB har kartlagt, og at mange derfor tvinges ut av byen. At Arbeiderpartiet fortsatt nekter å endre leilighetsnormen, er grunnleggende usosialt.

Høyre er i alle fall tydelige og lover 10 000 nye studentboliger i Oslo.

Regulering og bygging av studentboliger og små leiligheter bør være en hovedprioritet i årene som kommer. Kommunen kan også selge ubrukte eiendommer til studentsamskipnaden og anmode om at deler av Ullevål sykehus blir studentby når sykehuset flytter, slik Oslo Høyre har foreslått. Mulighetene er mange og studenter uten bolig enda flere. Høyre er i alle fall tydelige og lover 10 000 nye studentboliger i Oslo. De rødgrønne sitter stille i båten.

Vi må som et minimum klare å ta vare på studentene vi allerede har. I dag ser man svært bekymringsfulle tilbakemeldinger fra studentene i Oslo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) viser overordnet at nær én av fire studenter har hatt selvmordstanker. Over én av tre føler seg ensomme. Sør-Østlandet peker seg ut som versting i store deler av statistikken, og Oslo scorer påfallende lavt på om studentene er fornøyde med studentmiljøet i byen. Kun 44 prosent er fornøyde i Oslo, mens tallene for Bergen er 65 og Trondheim 81 – nesten dobbelt så mange. Studentene trenger sårt sosiale møteplasser tilpasset studenters livsstil og lommebok, og det er det dessverre dårlig av i hovedstaden.

Oslo har store utfordringer med å tilrettelegge godt for studentene.

Kanskje kunne kommunen arbeidet for at det kan åpnes for pils i park utvalgte steder? Å ha lavterskelsteder der venner og studenter kan møtes uten å bruke opp studiestøtten er faktisk et viktig sosialt tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap. Utelivet i Oslo er så dyrt at det langt på vei ekskluderer studentene våre. Er det for radikalt å tillate en 19-årig lærerstudent en parkøl med kollokviegruppen?

Studentenes kjøpekraft er kraftig svekket de siste tiårene. Oslo er prisgitt med et velutbygget kollektivnett, som de fleste studentene er helt avhengige av. Samtidig er det ingen tilpasset pris for enkeltbilletter for studenter. Bergen vedtok på sin side nylig at studenter skal betale halv pris for enkeltbilletter. Reduserte kollektivpriser vil både kunne tiltrekke nye, kloke hoder og gjøre det litt lettere å være student i hovedstaden.

Oslo har store utfordringer med å tilrettelegge godt for studentene. Jeg mener Oslo kan slå både Trondheim og Bergen som den beste studentbyen, men det krever innsats og prioriteringer fra politikerne. Dagens rødgrønne Oslo-byråd har ikke vist vilje til å prioritere studentene, men signalene er klare på at et borgerlig byråd tar kampen.

Powered by Labrador CMS