Begrunnelse

Publisert

Grundige og gode tilbakemeldinger i studiet er ikke et nytt og hett tema i høyere utdanning. Det er derimot et tilbakevendende problem at studenter ikke får den tilbakemeldingen de fortjener. Høsten 2009 vedtok Studentparlamentet ved UiO en resolusjon der det ble fremmet krav om at alle eksamenskarakterer skal begrunnes skriftlig, og at begrunnelsen automatisk legges ved karakteren. Dette var den første saken som engasjerte meg i studentpolitikken, og temaet har siden kommet opp med jevne mellomrom, uten at vi har kommet noe nærmere en løsning.

Nå er dette igjen et tema, og denne gangen er det Høgskolen i Oslo (HiO) sitt Studentparlament som ønsker å vedta en resolusjon, ettersom vi mener begrunnelse på studenters arbeid er essensielt for å oppnå et større læringsutbytte og få større klarhet omkring besvarelsen før man eventuelt klager. Slik det foreligger i dag, finnes det ingen gode og utfyllende retningslinjer for begrunnelse ved eksamen. Dette fører til at noen sensorer ikke tar studentenes rett til begrunnelse alvorlig. Ofte er det slik at begrunnelsen man får kun inneholder en karakter og en generell beskrivelse av karakterskalaen fra A til F. Dette gir absolutt ingen form for læringsutbytte, og det ønsker vi å gjøre noe med. Det føles bakvendt og feil når vi på den ene siden har pedagogikkstudenter som lærer om hvor viktig tilbakemeldingene er i læringsprosessen, mens på den annen side får ikke de samme pedagogikkstudentene tilstrekkelig tilbakemelding selv.

«Hvorfor blir ikke tilbakemelding verdsatt som en viktig faktor for vårt læringsutbytte?»

Enn så uforståelig og hensiktsløst dette virker, kan man som studentpolitiker være takknemlig. Slike saker og frustrasjonen det skaper er nemlig en viktig motivasjon for å engasjere oss ytterligere til å gripe fatt i utdanningssektorens forbedringspotensial. Med dette vil jeg be om begrunnelse på hvorfor ikke tilbakemelding blir verdsatt som en viktig faktor for vårt læringsutbytte.

For å avslutte med en positiv tone, vil jeg takke for dette utradisjonelle tiltaket for å øke studentengasjementet.

Powered by Labrador CMS