Studentenes ansvar?

Publisert

Finn Arnesen, prodekan for studier ved Det juridiske fakultet, opptrer respektløst og arrogant når han sier at det ikke er fakultetet sitt ansvar å tilrettelegge for at studenter som er syke eller får barn får tatt sine eksamener. I Kvalitetsreformens grunndokument St. meld 27. er rettferdig utdanning løftet frem som et eget prinsipp. Ordningen ved Det juridiske fakultet framstår som alt annet enn rettferdig. Det er imidlertid flere som har skyld i at studenter på Det juridiske fakultet ikke har gode nok rettigheter ved sykdom og barnefødsel.

For det første er ikke studenter dekket av arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven er alt for svak når det gjelder studenters rett til utsatt eksamen ved sykdom og rett til å få barn under studiet. Her er det nasjonale myndigheter som svikter siden de ikke har sikret studentene bedre tilgang til høyere utdannelse gjennom lovgivning.

For det andre har Universitetsstyret vedtatt en forskrift som gir fakultetene dispensasjon fra å gi utsatt eksamen ved sykdom dersom eksamenen blir gitt semesteret etter. Den sentralt vedtatte forskriften sikrer heller ikke studenter utsatt eksamen ved barnefødsel. Universitetsstyrets har sviktet når de ikke har sikret studentenes lik rett til utdanning gjennom rettferdige eksamensforskrifter.

For det tredje, og det er her skadene skjer, er det fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet som har bestemt å ikke gi studentene utsatt eksamen ved sykdom på 3. og 4. avdeling og ikke angitt retningslinjer ved barnefødsel. Så til sist er det fakultetsstyret som har sviktet studentene sine ettersom de ikke har sikret dem bedre rettigheter. Når alle disse har sviktet, hvem har måttet bære ansvaret?

Ansvaret har blitt lagt på studentene selv. Dette har Christine Oppegaard og Vilde Aas Jacobsen tatt. Ettersom de har hatt mot til å stå frem i media har det kommet til syne hvor urettferdig det er at ansvaret er plassert kun hos studentene. Universitetstyret og fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet bør vise at de er sitt ansvar bevisst og få på plass ordninger som samsvarer med prinsippet om rettferdig utdanning.

Argumentasjon til Finn Arnesen er simpel og ansvarsfraskrivende (...).

På tross av at Finn Arnesen har moderert sine synspunkter etter hvert som medieoppslagene har strømmet på, mener jeg fortsatt han bør komme med en beklagelse til studenter. Dette fordi han har kom|met med uttalelser som «Vi har oppfattet et «misbruk» av ordningen. Vi har hatt inntrykk av at sykemeldingene har sittet løst hos legene slik at man får rett til utsatt prøve» (Aftenposten Aften 07.03). Argumentasjon til Finn Arnesen er simpel og ansvarsfraskrivende og en unnskyldning er på sin plass, spesielt til Christine og Vilde.

Powered by Labrador CMS