Urettferdig eksamensordning

Publisert Sist oppdatert

«Dyslektikere, allergikere og mange andre har krav på forlenget skrivetid eller en mulighet til å skrive på PC, mens det på ingen måte legger til rette for de som har et annet morsmål enn norsk.»

I løpet av disse 5 år ved SV-fakultetet har jeg alltid forbauset meg over at det ikke finnes en bedre tilretteleggelse ved eksamen for utenlandske studenter. Dyslektikere, allergikere og mange andre har krav på forlenget skrivetid eller en mulighet til å skrive på PC, mens det på ingen måte legger til rette for de som har et annet morsmål enn norsk.

Ja, jeg skal kanskje ikke være så bastant, for man får jo en ordbok med seg på eksamen. Men hjelper det? Om du hadde prøvd å bruke ordbok på eksamen, skjønner du fort at det er tidskrevende og distraherende. Det er ikke ord i seg selv som er vanskelig, det er ofte de små detaljer som hankjønn/hunkjønn og ortografi som er problematiske. Det er uheldig for en som skriver, fordi man ikke ser de feilene man gjør, og det er uheldig for sensoren som i stedet for å konsentrere seg om innholdet blir forstyrret av feilene.

Det er mulig jeg tar feil. Kanskje sensorer egentlig ikke bryr seg om små ortografiske feil og dårlige setningskonstruksjoner. Men... Ser jeg rundt meg, på mine medstudenter på master i statsvitenskap, er det ikke mange av dem som ikke er nordmenn: 2-3 av hele 130. Jeg tør ikke å si noe om det er flere av dem ved andre fakulteter, hvor kunnskap uttrykkes med formler og tall snarere enn med ord og setninger, men jeg vet av erfaring at det var flere av dem uten norsk som morsmål på bachelornivå.

Om det er språket, kunnskap eller noe annet som hemmer utenlandske studenter til å komme inn på master, er vanskelig å si, men jeg antar at kun noen få sensorer som ikke blir irritert av å lese dårlig norsk. Og når selve universitetet anbefaler å «unngå skrivefeil fordi fremstillingsevne bedømmes i eksamenssammenheng» kan det umulig sies at skrivefeilene man gjør ikke trekker ned.

Etter å ha besøkt flere studiekonsulenter angående dette spørsmålet fikk jeg beskjed om at det er flere andre utenlandske studenter som irriterer seg over det samme, så behovet er der. Problemet er at vi, altså de som ikke har norsk som første språk, på ingen måte er en organisert gruppe. Det finnes intet «vi», så det er praktisk talt umulig å samle oss om en felles sak og kreve noe fra universitetet.

Jeg håper at situasjonen vil bedre seg gjennom at alle studentene får en mulighet til å avlegge eksamen på PC, for jeg er overbevist om at mange av de som retter opp eksamensoppgaver vil få et bedre inntrykk av det som faktisk står i besvarelsene.

Powered by Labrador CMS