Fra venstre: Hanna Askholt og Ingebjørg Thorkildsen

UiO grønnvasker Equinors oljepenger

Visste du at Equinor blar opp 50 millioner for en forskningsavtale med UiO? Nå er det på tide at rektor Svein Stølen svarer for seg.

Publisert

Kjære rektor Svein Stølen og UiO – selverklært rollemodell for forskning og utdanning innenfor bærekraftig utvikling, og samarbeidspartner med Equinor. Her er det du noe du må oppklare.

Den omstridte akademiaavtalen går ut i 2023, og det er derfor viktig at vi tar debatten om planer av en eventuell fornyelse før de går inn i forhandlinger. Akademiaavtalen er en avtale seks norske universiteter, deriblant UiO, har med oljeselskapet Equinor. Den skal blant annet «stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiO og Equinor».

Dagens avtale mellom UiO og Equinor er på 50 millioner over fem år. Avtalen blir utad omtalt som sponsing av forskning på en bærekraftig omstilling til grønn energi, som skal være både for Equinor, universitetene og for studentenes langsiktige interesse. Likevel burde det være en selvfølge å også ta i betraktning hva slags økonomisk interesse og forretningsgrunnlag Equinor handler etter.

For å minne om hva slags selskap Equinor er, kan det være greit å huske på følgende: Greenpeace Norge regnet seg, gjennom Equinors årsrapport fra 2022, frem til at kun 0,13 prosent av deres energiproduksjon i 2022 stammet fra fornybar energi (Greenpeace). I 2022 jobbet de iherdig for å etablere verdens Nordligste oljefelt, noe som ville blitt en katastrofe både for klima og natur.

Heldigvis klarte miljøbevegelsen å stanse dette prosjektet. Equinor brukte 250 millioner (fem ganger det beløpet UiO får gjennom akademiaavtalen over fem år) på å skifte navn fra Statoil, og samtidig endre markedsføring for å fremstå som et mer generelt energiselskap, heller enn et oljeselskap. Realiteten er at de bidrar til å forsterke klimakrisen og har alt for få og svake planer og mål for å redusere bruken av fossil energi i Norge. Er det dette selskapet vi ønsker at skal sponse vår utdanning?

Vi stiller spørsmål ved hvordan samarbeidet med Equinor er forenlig med målene fra UiOs 2030-strategiplan, blant annet: «UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning». I en sak i Khrono kan man lese at NTNU mener akademiaavtalen har gitt dem «satsning innenfor petroleum- og offshorerelaterte fag», mens den gir «forskning innen digitalisert og automatisert boring» til UiS.

Det er altså en avtale som er perfekt utformet for å drive forskning innen Equinors interesseområder og utdanne deres fremtidige ansatte. Equinor fremmer dette som viktig forskning når det egentlig er grønnvasking.

Når UiO og de andre universitetene tar i mot så store midler fra Equinor, bidrar dette til å legitimere oljeselskapets virkesomhet. I en tidligere utgave av avtalen forpliktet universitetene seg til å «arbeide aktivt for å gi positiv omtale av arbeidet» med oljeselskapet. Når Norges største oljeselskap står i kulissene og deler av lommeboka inn i akademisk grunnforskning er dette en trussel mot den akademiske friheten.

Vi spør hvordan en sponsoravtale med Equinor på noen som helst måte har rett til å erklære seg selv som rollemodell i forskning og utvikling av en bærekraftig framtid? Vi ønsker at du, Svein Stølen kan gi klarhet i hvordan Equinor sin oljepenger passer inn i UiO sine klimaplaner og ambisjoner. Derfor ber vi deg svare på vårt brev, ved å svare på følgende spørsmål:

  • Er Equinor sine interesser forenlig med UiOs ambisjoner om uavhengig forskning?

  • Hva er UiO sine tanker om hvordan dere bidrar med å grønnvaske Norges største bidragsyter til klimakrisen?

  • Vil det i år bli aktuelt med fornyelse, og en ny femårig akademiaavtale?

Powered by Labrador CMS