Overvurderer EU-demokratiet

Publisert

Leder i Europeisk Ungdom, Liselotte Lunde, hadde i likhet med over 60 studenter fått med seg at EU-parlamentarikeren Jens P. Bonde gjestet Universitetet i Oslo (UiO) onsdag i forrige uke. Som arrangører er vi veldig glade for den store interessen arrangementet ble møtt med, og ikke minst er vi fornøyde med at Bonde la fram så mange temaer til videre debatt.

Vi er ikke sikre på om Lunde selv var tilstede på arrangementet, men hun har tydeligvis i alle fall fått mye av innholdet referert. Dessverre har enten Lunde eller referenten hennes misforstått Bonde på noen grunnleggende punkter. Han gikk riktig nok ganske hardt ut mot Norges situasjon som EØS-medlem, men det var primært våre politikeres praktisering av avtalen han var kritisk til. Uten aktiv bruk av vetoretten og de andre påvirkningsmulighetene vi faktisk har som EØS-medlemmer, reduserer den vårt politiske handlingsrom. En annen praktisering ville i langt mindre grad gjøre Norge til en såkalt «koloni.»

Bonde kom også med en lang rekke eksempler på områder der han som privatperson har jobbet aktivt opp mot Kommisjonen. Bondes poeng her var at han som folkevalgt representant i parlamentet overhodet ikke har noen mulighet til å få tatt opp disse sakene. Som lobbyist kan han derimot jobbe aktivt overfor EU-byråkratiet og ha innflytelse på kommisjonens beslutninger. I EU er det altså ikke mulig for de folkevalgte, og dermed heller ikke for velgerne, å ha innflytelse over kommisjonens beslutninger. Hans poeng var å vise hvor elitistisk og udemokratisk EU fungerer, og hvor lite makt EU-parlamentet egentlig har overfor de ikke-folkevalgte og ikke-representative organene i EU.

Europeisk Ungdom har en tendens til å overvurdere det politiske handlingsrommet i EU. Bondes poeng var nettopp å peke på hvor lite dette rommet egentlig er, og han la fram svært mange gode argumenter for hvorfor EU fortsatt er udemokratisk, og hvorfor heller ikke den nye Lisboa-traktaten er et egnet verktøy til å gjøre noe med dette.

Powered by Labrador CMS