Gratulerer med Europadagen!

På denne 9. mai er det derfor viktigere enn noensinne at vi husker budskapet fra Schumans tale i 1950, nemlig varig fred i Europa, gjennom europeisk samarbeid.

Publisert

9. mai er en dag altfor få kjenner til. Tja, i alle fall i Norge. Jeg hørte først om denne dagen da jeg hadde den som pensum ved UiO for noen år siden. Tar vi et raskt søk på Store norske leksikon, viser det seg at 9. mai er en minnedag for den egyptiske helgenen Pakhomios i den koptiske kirke?

Javel, ikke akkurat det jeg siktet til. Leser vi videre på SNL ser vi at det også er navnedagen til Jesper, Kaspar og Kasper. Vel, gratulerer med dagen til dere! Dere er faktisk ikke de eneste som kan gratuleres på denne dagen, det kan også EU! SNL kjenner kanskje ikke til EUs fødselsdag, men den gjelder faktisk for over 450 millioner europeere som er medlem av EU.

9. mai, eller «Europadagen», markerer dagen den franske utenriksministeren Robert Schuman holdt talen som la grunnlaget for Kull- og stålunionen – forløperen til det vi i dag kjenner som EU. Målet med planen var varig fred i Europa gjennom samarbeid.

I talen fra 9. mai 1950 oppfordrer Schuman Frankrike og Tyskland til å legge uvennskapene sine til side, og heller begynne å samarbeide. Det skulle gjøres ved å samle deres kull- og stålressurser i et overnasjonalt fellesskap. Hvorfor det ble akkurat kull og stål som ble inkludert i samarbeidet skyldtes egenskapene disse materialene hadde, da de var helt avgjørende for å lage ammunisjon.

To år senere var Det europeiske kull- og stålfellesskapet en realitet, og flere land tok del i samarbeidet: Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg. Samarbeidet fungerte så godt at de seks landene bestemte seg for å ta et steg videre og signere Romatraktaten og opprette De europeiske fellesskapene (EF). På 1990-tallet endret EF navn til EU.

Schumans tale blir sett på som et startskudd for europeisk samarbeid. Hans tale dannet grunnlaget for dagens EU, der 27 medlemsland samarbeider på tvers av landegrenser med over 450 millioner innbyggere. Varig fred i Europa har vært opprettholdt i mange år, men 24. februar 2022 ble det igjen krig på kontinentet. Denne gangen av en stormakt.

Krigen har derimot ikke svekket det europeiske samarbeidet, men Europa har stått sammen mot Russlands aggresjon for å styrke Ukraina. Ikke bare sanksjoner EU-landene Russland mer enn noen andre land i verden, men de øker sin egen sikkerhets- og forsvarspolitikk for å kunne bistå ukrainerne. Utviklingen på denne har økt langsomt i årene før krigen, men nå har EU satt inn støtet for at medlemslandene skal kunne avskrekke trusler utenfra og forsvare seg selv.

Fordi, selv om de fleste EU-land er medlemmer av NATO, står ikke Russlands aggresjon i Ukraina som prioritet nummer én for USA, det gjør Kina. USA har også oppfordret EU til å bygge opp et eget forsvar ved siden av NATO, for å kunne beskytte kontinentet.

På denne 9. mai er det derfor viktigere enn noensinne at vi husker budskapet fra Schumans tale i 1950, nemlig varig fred i Europa, gjennom europeisk samarbeid.

I Norge feirer blant annet Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Europadagen. Europeiske Studenter Oslo feirer 9. mai sammen med Europeisk Ungdom foran Stortinget fra klokken 18:00. Her vil også Grønn Ungdom, Unge Venstre og Unge Høyre feire europeisk samhold sammen med oss. Du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Powered by Labrador CMS