Innovasjon i Exphil

Publisert Sist oppdatert

I 2009 kom kunnskapsdepartementet med en handlingsplan for innovasjon i utdanning. Målene i denne planen er ikke nådd, men vi i Start UiO mener at det enkelt kan nås ved å gjøre innovasjon til en del av Exphil.

I handlingsplanen står det: «Gjennom implementering av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, skal innovasjons- og nyskapingskompetanse være integrert i alle fagområder på alle nivåer innen 2012. Det er derfor behov for å utvikle arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning, både som egne fag og integrert i øvrige utdanninger.» (Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen 2009 s.13)

Gjennom Exphil når vil man nå alle studentene, og dermed også målet. Det er den letteste og minst resurskrevende måten å gjøre det på. I tillegg har det lenge vært debatt om Exphils rolle. Da Exphil ble innført var det et forberedende fag. Siden har det blitt kuttet ned til en mindre innføring i etikk og filosofihistorie. Da det ble innført var det svært relevant for senere studier og arbeid. Mange mener at Exphil bør endres slik at det igjen kan ha den opprinnelige funksjonen.

«Samfunnet vårt er bygget på innovasjon som drivkraft. Uten nye ideer og gründere som våger å satse vil samfunnet og økonomien vår ikke fungere.»

Vi kan ikke vite hvilke utfordringer fremtiden vil by på eller hvordan arbeidsmarkedet ser ut om ti år. Derfor er det viktig at man lærer å tenke nyskapende hele veien i utdanningsløpet. Samfunnet vårt er bygget på innovasjon som drivkraft. Uten nye ideer og gründere som våger å satse vil samfunnet og økonomien vår ikke fungere. I økonomiske nedgangstider trenger samfunnet mer enn kompetente arbeidstakere og arbeidsgivere. Det som får samfunnet framover er gode arbeidsskapere! Derfor mener vi at det er viktig å satse på innovasjon!

Det er nå omtrent ett år siden Start UiO foreslo å få innovasjon inn i Exphil. Det har fremdeles ikke skjedd noe, til tross for at ledelsen ved UiO syntes at det var en god idé. Start UiO har hatt jevnlig kontakt med dem, allikevel blir prosessen utsatt i det lengste. Fremdeles er det en knapp håndfull på toppen som har hørt om forslaget og folk som burde ha fått muligheten til å mene noe er fullstendig intetanende om det. Med all sin faglige tyngde på slep er Universitetet i Oslo blitt en stor og tungrodd organisasjon. Med den tregheten systemet har opparbeidet seg på sine 200 år ville det neppe overlevd næringslivet. Dermed bør vi ikke bare få innovasjon inn i Exphil. Innovasjon trengs på alle nivå på Universitetet!

Powered by Labrador CMS