Vrøvl og pølsevev om Exphil

Professor emeritus i filosofi, Arild Pedersen slår tilbake mot ExPhil-kritikken til Dag Herbjørnsrud.

Publisert Sist oppdatert

Dag Herbjørnsrud kommer med kritiske salver mot dagen exphil-pensum ved UiO i Universitas. Forståelig nok er de ansatte filosofene lite villige til å kommentere kritikken. Jeg, derimot, som er emeritus, og som i sin tid var med på å innføre dette pensumet står friere.

Dette er saken: Langer ut mot ExPhil

Jo, det er mye som er kritikkverdig med dagens exphil, men kritikken Herbjørnsrud kommer med er meningsløst, for å uttrykke meg forsiktig. Det virker som han tror Exphil er et indoktrineringsprosjekt, bare at indoktrineringen ikke er slik Herbjørnsrud ønsker at den skal være. Selvfølgelig er det ikke slik at Platon og andre grekere fremstilles som at de hadde «100 prosent rett». Jeg er ganske sikker på at lærerne i sin undervisning om for eksempel denne filosofen aldri har kommet med slike påstander. Tvert i mot: I pensum får studentene lese Platons dialog Menon, som gir et skoleeksempel på kritisk argumentasjon, men uten at poenget er å måtte bli overbevist om de konklusjoner dette fører frem til.

Det er helt riktig at Exphil glorifiserer en tenkning som er blitt utviklet i vesten

Enda mer meningsløs er Herbjørnruds påstand om at Platon og «antikkens grekere fremstilles som skandinaviske likestillingsforkjempere.» Han kunne jo sjekket en slik påstand ved å snakke med noen av de kvinnelige, feministiske foreleserne ved Exphil. At «kvinnelige studenter læres opp til et ideologisk samvær med patriarkalske greske oldtidsmenn?» Dette påstår han ved å henvise til Simone de Beauvoir, som faktisk er en del av pensum! Vrøvl.

Men jeg skal avslutte med se på Herbjørnruds ideologiske, multikulturalistiske ståsted: Ja, det er helt riktig at Exphil glorifiserer en tenkning som er blitt utviklet i vesten. Grunnen til dette er at Exphil skal gi innsikt i utviklingen av den rasjonaliteten som har ført til frigjøring av vitenskap, og det var faktisk i vesten at dette skjedde. Hva med kinesisk filosofi? Hvis Herbjørnrud besøker kinesiske universiteter, vil han finne at de alle har som ambisjon å etablere samarbeid med vestlige, særlig amerikanske universiteter, hvor denne vitenskapen er kommet lengst. Slik vitenskap er ikke etnosentrisk. Nazistene mente Einstein drev med «jødisk fysikk». Vel, det gjorde han ikke, like lite som Moser-ekteparet driver med europeisk neuroscience.

Og nei, vi står ikke i takknemlighetsgjeld til fønikernes utvikling av demokrati. Derimot til romernes utvikling av et rettssystem.

Powered by Labrador CMS