Til UDI skiller oss ad

«Det er en grov generalisering å anta og forvente at alle fra et land skal følge hjemlandets praksis for ekteskapsinngåelse og tradisjoner for hvem man gifter seg med», skriver Lisa Dyrud fra Jussbuss i dette leserbrevet.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

Dagens Næringsliv og Dagbladet har nylig satt fokus på Utlendingsdirektoratet (UDI) sin praksis hvor det i flere år er gitt avslag på søknader om familiegjenforening på uriktig grunnlag. Jussbuss mener UDIs definisjon av et omgåelsesekteskap er for snever, og at UDI på eget initiativ må granske egen praksis.

Les også: «Vi må faktisk prioritere»

Lovbestemmelsen om oppholdstillatelse for ektefeller sier at tillatelse kan nektes dersom det er mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med ekteskapsinngåelsen har vært å etablere et grunnlag for opphold i Norge. Det vil si at du ikke får opphold dersom UDI mener du har litt mer lyst på opphold i Norge enn du elsker ektefellen din.

UDI må rydde opp i egne rekker og la folk få elske den de vil, uavhengig av om det passer inn i UDIs snevre bilde av et reelt ekteskap

I denne vurderingen legger UDI vekt på en rekke faste momenter, blant annet hvilket land ektefellen kommer fra, og aldersforskjellen mellom dere. UDI deler inn verdens land i ulike fargegrupper: grønn, gul, oransje og rød. Dersom du kommer fra et land i rød gruppe, er det stor sjanse for at UDI mener det ikke er snakk om ekte kjærlighet i ditt tilfelle.

Ekteskapet ditt har altså best sjanse for å bli ansett som reelt dersom du finner deg noen fra et grønt land, som Botswana. Du har litt dårligere sjanse om din ønskede ektefelle er fra et gult Cuba, enda dårligere sjanse dersom han eller hun er fra et oransje Kosovo, og svært dårlige muligheter for en fra et rødt Somalia.

UDI er også opptatt av alderen på partene. Du bør som kvinne helst ikke være eldre enn mannen, helst ikke inngå ekteskap i ung alder og i alle fall ikke være kvinne i ikke-fruktbar alder. Dersom du som kvinne har barn fra før, lyser også varsellampene. En stor og offentlig bryllupsfeiring veier heller ikke opp for dette, da UDI kan vise til at det ikke er typisk å gifte seg med eldre kvinner i din utkåredes hjemland, særlig ikke med kvinner som ikke kan få barn.

Les også: «Spartansk sparing for IFIKK»

Et ekteskap er en privat avgjørelse. Dersom du som nordmann gifter deg med en annen nordmann, blir ikke ekteskapet ditt ansett som mindre reelt om det er stor aldersforskjell mellom dere, eller dersom dere kun har hatt en liten bryllupsfeiring. Det er en grov generalisering å anta og forvente at alle fra et land skal følge hjemlandets praksis for ekteskapsinngåelse og tradisjoner for hvem man gifter seg med.

Vi hjelper daglig klienter som har fått avslag på søknad om familiegjenforening på et tynt grunnlag, og mener UDIs praksis er helt uakseptabel. UDI må rydde opp i egne rekker og la folk få elske den de vil, uavhengig av om det passer inn i UDIs snevre bilde av et reelt ekteskap.

Les også: «Å bæsje, eller ikke bæsje?»

Powered by Labrador CMS