Villa Eika: Det er stor uenighet mellom studentpolitikere om kvinnekvelden som ble avholdt tirsdag kveld. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Den skjeve kjønnsbalansen i offentligheten er et problem

Det vil alltid være ulike oppfatninger om hva feminismen skal være, skriver Margrete Løbben Hanssen i Kulturutvalget.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Privat

Lederkandidat for Grønn Liste, Margrethe Voll Storaas, mener [egne kvinnekvelder](2) om hvordan jenter kan ta ordet i debatten er fornærmende. Bakgrunnen er at Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, arrangerte et møte der styreleder i SiO og mangeårige studentpolitiker, Gabrielle Legrand Gjerdset, skulle dele sine erfaringer og komme med tips om hvordan kvinner kan ta ordet i debatt.

Det vil alltid være ulike oppfatninger om hva feminismen skal være. Jeg mener det grunnleggende handler om at menn og kvinner har like rettigheter og friheter til å velge sine liv, men også at posisjonene deres innen akademia, politikk og kultur må gjenspeiles i samfunnsdebatten.

Bakgrunn: Kvinnekveld splitter Blindern-eliten

Som liberal feminist, som mener kjønnskvotering er et tvilsomt virkemiddel, mener jeg nettopp slike lavterskeltilbud som «kvinnekvelder» helt essensielt for å få flere kvinner til å ta ordet i offentligheten. Vi vil jo at viljen til å delta i offentlig debatt skal komme fra kvinner selv, så vel som hos menn? At tiltaket ikke er kjønnsnøytralt kan være fordi flere kvinner nettopp føler det er vanskelig å komme til orde i det offentlige ordskiftet der menn har dominert i flere århundrer.

Å kalle dette tiltaket for slapp feminisme er å lukke øynene for faktiske realiteter. Som leder av Studentparlamentet ved UiO, Hans Christian Paulsen, uttalte til Universitas, var bakgrunnen for arrangementet at de ønsket å ta tak i en uheldig utvikling de har sett om at færre kvinner enn menn tar ordene på parlamentsmøtene deres.

Og denne tendensen er ikke unik i bare studentpolitikken. Vi ser det på frokostmøter, debatter og andre arrangementer rundt om i Oslo: menn dominerer i spørsmålsrunden. Og i debatter hos statskanalen hadde eksempelvis Politisk Kvarter kun en kvinneandel på 34 prosent i fjor, mens Dagsnytt Atten enda ikke har nådd målet om minst 40 prosent kvinnelige gjester i året.

Å si at «deltakerkriterium ved bevisstgjøringen av hverandres kjønn umulig kan være løsningen» – vel, hva er alternativet? Skal vi bare la det faktum ligge, kun betrakte hverandre som individer og stå og se på at samfunnsdebatten fortsetter å domineres av menn? Skal man først kritisere tiltak som prøver å bekjempe en skjev kjønnsbalanse, bør man komme med forslag til andre alternativer.

Venstrealliansen: Grønn Liste er på bærtur

Powered by Labrador CMS