Forelesning og chill

Er det på tide at vi spør oss selv om hvordan vi egentlig ønsker at undervisning skal foregå på universitetet?

Publisert

Studentene ved UiO har lenge ønsket seg streaming og opptak av forelesninger, og det er det mange årsaker til. Å ha forelesninger tilgjengelige på opptak tilrettelegger for studentene som er avhengige av jobb ved siden av studiene, men det er også et universelt utformingstiltak for studenter som ikke har like lett for å komme seg til universitetet. 

Enn så lenge, mens vi ivaretar den urgamle praksisen forelesninger er, er det bra at vi har begynt å ta opptak av forelesningene. Dette er et steg i riktig retning mot å endre måten vi ser på forelesninger på. Det er på tide at vi spør oss selv om hvordan vi egentlig ønsker at undervisning skal foregå på universitetet.

Det er på tide at vi fornyer vår undervisningspraksis og sørger for god utdanningskvalitet gjennom studentaktiv undervisning. Læringsaktiviteter skal ikke bare bygge kunnskap, men også lære studenter det å lære. Læringsaktivitetene er med på å utvikle både akademiske og sosiale fellesskap, som sikrer det psykososiale læringsmiljøet til studentene, og hindrer utenforskap og frafall. 

Fra forskning vet vi at mennesker lærer best av samhandling med andre mennesker. Vi tar til oss andres kunnskap, bygger videre på vår egen og reflekterer rundt spennende problemstillinger. Slik går vi fra den observerende student til den reflekterende student. For å oppnå dette i praksis bør universitetet tilrettelegge for det gjennom storstilt bruk av flipped classroom. Dette er en undervisningsmetode hvor forelesning spilles inn og sendes ut til studentene i forkant av undervisningen, så kan de sitte hjemme og ha «forelesning og chill» om de vil. 

Kan forelesninger slik vi kjenner dem i dag, forsvinne med tiden?

Den forhåndsinnspilte forelesningen som studentene har sett i forkant, vil danne grunnlaget for parvise eller gruppevise diskusjoner rundt tema. Dette kan være alt fra en diskusjon rundt karbonbindinger i alkaner i kjemi, til morfologiske spørsmål rundt kasus i gammelgresk.

Jeg ønsker ikke å så tvil rundt undervisernes fagkompetanse eller kompetanse til formidling. Jeg stiller spørsmål ved hvorvidt foreleserens nåværende rolle som underviser er overdrevet og underspilt. Foreleseren kan fungere som en moderator, den som styrer ordet i seminarrommet og veileder studentene gjennom diskusjonen. Med en slik undervisningsform får vi lærelystne og nysgjerrige studenter. På den måten bygger vi kunnskap som kan komme studentene, fagmiljøene og samfunnet for øvrig til gode.

Husk at du kan være med på å forme din egen studiehverdag! Stem i studentvalget fra 18.april til 24.april!

Powered by Labrador CMS