Aprilsnarr fra Universitas

Publisert

«Ingen har foreslått å legge ned forskningen på høyskolene.»

Sjeldent har en leder i Norges fremste studentavis og artikkelen som avledet den vært så full av faktafeil, dårlige slutninger og provoserende feiltolkninger. Forslaget som Norsk Studentorganisasjon (NSO) vedtok på landsstyre er ingen aprilsnarr, Universitas, men det virker sannelig som journalistikken deres var det. La oss gjøre en ting klart: Ingen har foreslått å legge ned forskningen på høyskolene. Breddeuniversiteter verken burde eller ønsker å «omfavne nye forskningsområder» fra høyskolene. Vi siterer fra forslaget: «Høyskolene kan drive med profesjonsrettet forskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid (...)»

Videre er det riktig at det er foreslått å legge ned forskerutdanningen på høyskolene. Men Universitas velger å overse at man har en tredje kategori av institusjoner i Norge: Vitenskapelige høyskoler (VH). For eksempel har Molde en høyskole som også er VH, som også har doktorgradsutdanningen deres. Både VH og universiteter utdanner i dag forskere innen de fleste av høyskolenes kjerneområder. Det er hit forskerutdanningen foreslås flyttet. Det er også i tråd med forslagets tanke om spesialisering at flere kan få status som VH for deler av virksomheten. Ingen har foreslått å legge ned forskerutdanningen på vitenskapelige høyskoler, ei heller at høyskolens forskere skal utdannes på de gamle breddeuniversitetene.

Sissel Østberg går dermed ikke «hardt ut mot forslaget», hun går hardt ut mot noe som aldri har blitt foreslått.

Så noen generelle kommentarer: Tror Universitas at forskningsbasert undervisning krever PhD-utdanning? Og at de uten er dårlige utdanninger? I så fall er svært mange utdanninger ved alle høyskoler dårlige. Universitas foreslår kanskje å opprette PhD på alle utdanninger, på alle institusjoner? Lykke til. Det som provoserer mest med fremstillingen er den naive troen på at hvis man flytter ressurser oppover (PhD og forskningsmiljøer), så får man god utdanning. I følge tall fra NIFU var summen av doktorgrader som ble gjort ferdig i 1. halvdel av 2010 på høyskolene akkurat null. Med Universitas’ argumentasjon ble det kanskje gjort null god undervisning også? VH stod for ca. 6 prosent av doktorgradene i samme periode. Et godt tall tatt i betrakting deres spesialisering.

Så hvilken aprilsnarr, Universitas? At dere ikke har lest forslaget? At dere ikke har sjekket tallene? Eller at dere ikke tar utdanninger på høyskolene alvorlig?

Powered by Labrador CMS