ARENA og undervisning

Publisert

Ved ARENA er vi selvsagt svært tilfreds med at vår kompetanse er etterspurt blant studentene ved Universitetet i Oslo (UiO). At oppslutningen om bachelorprogrammet i europastudier er god og at det er et ønske om mer og ennå bedre undervisning på dette området, er gledelig.

I Universitas’ artikkel 8. oktober henvises det til at «fakultetet spytter inn fem millioner kroner årlig i sentret». Av de vel fem millioner kroner som UiO bidrar med til ARENA går cirka 1,6 millioner til å dekke tre stipendiater, 1,3 millioner er resultatbaserte inntekter fra vår forskningspublisering, 0,6 millioner er husleie. De gjenstående cirka 1,7 millionene er ikke bundet til noe bestemt, men bidrar i praksis til drift av senteret.

Bakgrunnen for at ARENA ikke gir undervisning direkte er at våre forskere er bundet opp til å gjennomføre forskningsprosjekter som er eksternt finansiert. Den faglige staben ved ARENA er ansatt som forskere, ikke i universitetsstillinger.

Likevel har ARENA siden oppstart som Forskningsrådsprogram i 1994 bidratt til undervisning ved UiO. En rekke av ARENAs forskere har vært innleid som forelesere både til bachelor-programmet i europastudier og til EU-relevante kurs, blant annet for masterstudenter på statsvitenskap. I tillegg har ARENA en studentstipendordning hvor masterstudenter kan sitte ved ARENA og skrive ferdig sin masteroppgave, få veiledning og faglig oppfølging av sitt prosjekt, samt delta aktivt i ARENAs faglige aktiviteter. Til sammen har i underkant av 60 studenter til nå avlagt sin mastergrad innenfor denne ordningen.

Videre har vi åpne forskerseminarer på tirsdager hvor studenter er hjertelig velkomne. Disse er annonsert på våre nettsider.

Powered by Labrador CMS