TOGET GÅR: Vi kan ikke vente til 2020 før forskningsmålet oppnås, mener lederen i Forskerforbundet. Arkivfoto: Damir Cvetojevic.

Djupedal skyver på forskningsmålet

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Øystein Djupedal lovet ingen nye stillinger da han i forrige uke kommenterte en ny rapport fra NIFU STEP om forskerrekruttering og forskerutdanning (Universitas, 16. mai 2007). Derimot ble det varslet en stortingsmelding om saken i 2008.

Sett i lys av de fagre løftene i Soria Moria-erklæringen om økt forskningsinnsats, er det uforståelig at vi har en kunnskapsminister som bestiller en utredning der han har bedt NIFU STEP om å skyve på forskningsmålet til – ikke innen 2010, som er enstemmig vedtatt i Stortinget – men til 2020. Gitt at drøyt en tredjedel av forskerne vil gå av med pensjon innen 10 år, er dette overraskende og svært uheldige signaler. Når vi ikke har maktet å nå mål knyttet til den nåværende opptrappingsplanen, virker det også meningsløst å avbryte denne i påvente av en fremtidig stortingsmelding.

Rapporten viser en dokumentert krise som politikerne må gjøre noe med

Forskerforbundet mener at rapporten fra NIFU STEP viser en dokumentert krise som politikerne må gjøre noe med. Den illustrerer også konsekvensen av at skiftende Regjeringer ikke har fulgt opp tidligere vedtatte mål, som Stortinget enstemmig har sluttet seg til. Denne mangelen på oppfølging har ført til at vi allerede i dag er på kraftig etterskudd når det gjelder forskerrekruttering. For hele perioden 2001 til 2007 var det et gjennomsnitt på 200 nye stipendiater per år. Vi skulle hatt 350. Forskerforbundet er derfor svært bekymret for fremdriften i denne saken.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal sviktet også akademia i revidert nasjonalbudsjett, og høyere utdanning og forskning ble ikke prioritert. Han fikk kjempet fram flere barnehager, frukt og grønt til skoleelever og lengre skoledag, men i høyere utdanning og forskning har han ikke gjort noe med sine kutt i basismidlene til universitetene og høyskolene på 274 millioner kroner. Vi må derfor se langt etter flere forskerrekrutteringsstillinger slik hele sektoren også har etterlyst. Revidert budsjett ble derfor et budsjett som åpenbart er tilpasset det kommende kommunevalget.

Toget går nå. Vi står midt oppe i et generasjonsskifte der mer enn hver tredje forsker forsvinner fra akademia i løpet av en 10 års periode, og da har vi ikke tid til å vente til 2020 med å komme i mål. Rapporten fra NIFU STEP har derfor med all tydelighet vist behovet for både en ny rekruttingsplan og aktiv handling.

Powered by Labrador CMS