Forskerne svikter ikke

Publisert

Universitas skriver at «Aasland sier forskerne svikter» (overskrift Universitas nr. 21 – 3. september). Dette har jeg verken sagt eller ment. Det ikke grunnlag for Universitas å koble en slik overskrift til mine uttalelser.

I sin bredt anlagte sak om EU-forskning, kobler Universitas sammen tall, begreper og prosesser på en måte som skaper et inntrykk av at forskningsmidlene Norge bruker på EU-kontingent er fullstendig bortkastet. Dette er sterkt misvisende. I artikkelen sammenlignes norske resultater for en avgrenset del av rammeprogrammet – det europeiske forskningsrådet, European Research Council (ERC) – med Norges totale bidrag til rammeprogrammet. Satsingen på ERC utgjør om lag 15 prosent av det samlede budsjettet for det 7. rammeprogrammet. Det vil alltid være slik at norsk suksess vil variere mellom deler av rammeprogrammet og over tid. Den største norske deltakelsen finner vi i de ti tematiske satsingene i særprogrammet «Cooperation», som utgjør hele 64 prosent av budsjettet. Dette omfatter prosjektsamarbeid innenfor en rekke FoU-områder, som helse, mat, IKT, energi, miljø med mer. Om lag 66 prosent av innstilte prosjekter med norsk deltakelse – 151 av 229 per juni 2008 – finnes i dette særprogrammet.

Mer alvorlig enn at Universitas roter med kompliserte tall, er at de også misbruker og forvrenger sitater. Det fullstendige sitatet Universitas bygger sin overskrift på er følgende: «Jeg var for litt siden på besøk hos forskningsmiljøet ved fysisk institutt her ved universitetet , og der var mitt inntrykk at de var godt skolert i å se disse mulighetene. Samtidig er det jo klart at det er et stort forbedringspotensiale hos mange, deriblant hos humaniora og samfunnsvitenskapene.»

Dette gir ikke grunnlag for å hevde at jeg «sier at forskerne svikter». Sannheten er at jeg ved en rekke anledninger har latt meg imponere av norske forskere i den internasjonale forskningsfronten

Powered by Labrador CMS