Forskning under angrep i Argentina

President Javier Mileis i Argentina kveler landets forskningsinstitusjoner. UiOs utsendte gjesteforskere kjenner politikken på kroppen.

Publisert

Som gjesteforskere ved Cenpat, et forskningssenter i Argentina, får vi erfare konsekvensene av president Javier Mileis kutt i Argentinas budsjett daglig. Cenpat ligger under det nasjonale vitenskapelige forskningsrådet Conicet. Mileis plan for å få kontroll over økonomien er å privatisere forskningsinstitusjoner og stenge Conicet. Foreløpig opprettholder han i 2023 budsjettet for 2024 i et land med en årlig inflasjon på 254 prosent. Det betyr at Cenpat er insolvent; på vei mot konkurs. De kan ikke betale strømregningen, har lønnsmidler kun til mai og kan ikke sørge for toalettpapir, såpe og vaskemidler. Ansatte sliter med å dekke daglige utgifter og er derfor på utkikk etter ekstrajobber.

Under presidentvalget bekreftet Milei at han ville stenge byråer og regjeringsorganer. Forskningsinstitusjonene står høyt på listen. En av hans favorittfraser å si til forskere er «skaff deg en jobb». Nylig tweetet han ‘ÑOQUICET’ – et nedsettende ordspill som forbinder Conicet med ñoquis, en matrett som tradisjonelt ble spist dagen før lønnsutbetalingen. Uttrykket brukes for for å beskrive personer som kun møter på jobben på lønningsdagen og insinuerer at Conicets ansatte mottar lønn uten å jobbe. 

President Mileis politikk presser sektoren mot en systematisk ødeleggelse av vitenskap og teknologi

I realiteten jobber våre kolleger også på fritiden for å gjennomføre prosjektene. Det legges ned mye arbeid og lidenskap for å gjennomføre forskning på en kronisk underfinansiert forskningsinstitusjon. Mileis ønske om å eliminere Conicet og ministeriet for vitenskap, innovasjon og teknologi skjer til tross for at den forskningsbaserte økonomien kom på tredjeplass i argentinske eksport i 2022.

Å privatisere vil innebære å overføre flere tiår med statlig investering til privat utvikling som på sikt vil undergrave den frie forskningen ved å potensielt begrense forskningsmiljøers åpenhet, kritisk tenkning og uavhengighet, som er avgjørende for vitenskapens integritet og fremskritt.

Powered by Labrador CMS