Asia fyker til topps

Kina kan om få år bli verdens største forskningsnasjon, spår NIFU-forskere.

Publisert Sist oppdatert

Omtrent alle land i verden ser at veien for å oppnå økonomisk vekst går via kunnskap og innovasjon

Kaja Wendt, seniorrådgiver ved NIFU

Forskning: I løpet av ti år har Asia gått forbi både Nord-Amerika og Europa på investeringer i forskning og utviklingsarbeid (FoU). Asia står nå for den største andelen av verdens FoU-investeringer.

Det viser Indikatorrapporten 2013, et samarbeidsprosjekt mellom Norges forskningsråd, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Dersom denne trenden fortsetter blir Kina større enn USA innen ti år, sier Kaja Wendt, redaktør av rapporten, og seniorrådgiver ved NIFU.

Positiv utvikling

USA, Kina og Japan er de tre største forskningsnasjonene, og står for omtrent 60 prosent av verdens FoU-utgifter. USA er fortsatt aller størst og står for drøyt 30 prosent, mens Kina er nest størst med 15 prosent.

Men fordelingen er i ferd med å snu: Wendt forklarer at USA har hatt en årlig realvekst i forskning og utvikling på under to prosent de siste ti årene, mens Kina har hatt en realvekst på nærmere 20 prosent årlig.

Hun beskriver en trend hvor kunnskapsproduksjon har økt mest i land som tidligere har hatt lavt utdanningsnivå og som ikke har satset på forskning. Dette gjelder særlig asiatiske og enkelte østeuropeiske land.

– Brasil, Korea og Taiwan er andre land med sterk vekst, sier Wendt.

Hun forklarer at andelen FoU-utgifter på verdensbasis i det store og det hele øker. Midlene brukt på forskning og utvikling har på verdensbasis nesten doblet seg i løpet av de siste ti årene.

– Omtrent alle land i verden ser at veien for å oppnå økonomisk vekst, velferd og politiske mål går via kunnskap og innovasjon. Trenden i samfunnet er at det stadig blir mer kunnskapsintensivt, sier Wendt.

Norden imponerer

– Det er verdt å merke seg at Norden samlet er en stor forskningsaktør, sier Wendt.

Norden er på 9. plass i rapporten og det er Wendt strålende fornøyd med. Men hun påpeker samtidig at vi ikke er like gode som våre nordiske naboer.

– Norge bruker 1,65 prosent av BNP på forskning og utvikling. De nordiske landene ligger langt over tre prosent, sier Wendt.

Hun mener det må gjøres mer hvis Norge virkelig skal nå opp på verdensklassenivå.

Spor etter finanskrisen

Rapporten viser at etter finanskrisen i 2008 har de økonomiske problemene medført FoU-kutt i enkelte land.

– FoU-utgiftene har bremset særlig i Spania, Hellas, Italia og Portugal. Det er ikke vanskelig å forstå, sier Wendt.

Hun påpeker samtidig at den helhetlige utviklingen er positiv.

Wendt forklarer at rapporten baserer seg på omfattende undersøkelser som krever en del ressurser å gjennomføre. Oppdateringen av internasjonale tall tar lang tid og en del land – blant annet i Afrika – leverer ofte tallmateriale sent – derfor er det usikkerhet knyttet til kontinentet.

Rapporten baserer seg hovedsakelig på tall fra 2011.

Powered by Labrador CMS