Frem-med-språk!

«Å forstå språket og kulturelle koder viser seg altså å være svært viktig når man skal bygge en arbeidsrelasjon med en partner fra et annet land»

Publisert Sist oppdatert

16. februar skrev Universitas om at søkertallene til språkstudier går nedover, og at dette også gjelder store, europeiske språk. En av studentene som ble intervjuet i saken, hevdet han ikke så «helt vitsen med å studere italiensk eller tysk når jeg skal jobbe i UD, fordi alle kan engelsk i Europa». Det er en påstand som må korrigeres. For det første stemmer det ikke at alle i Europa kan engelsk. EU-rapporten «Europeans and their languages» konkluderer med at nesten halvparten av europeere ikke klarer å føre en samtale på et annet språk enn morsmålet.

For det andre er fremmedspråk ikke bare nyttig i UD, det er et pluss i næringslivet også. Manglende fremmedspråkkunnskaper kan nemlig straffe seg for norsk økonomi. Ifølge Innovasjon Norge er små og mellomstore bedrifter skeptiske til å etablere seg i det franske markedet, hovedsakelig pga. språkbarrieren. En rapport fra Cardiff Business School viser at den britiske økonomien taper 48 milliarder pund årlig som følge av manglende fremmedspråkkompetanse. Også i Storbritannia trenger man altså å beherske flere språk enn engelsk.

Det finnes flere eksempler på vellykkede fransk-norske bedriftssamarbeid, men det er ikke tvil om at det blir vanskeligere når kommunikasjonen kun foregår på engelsk. Det viser funnene fra masteroppgaven min i fransk områdekunnskap, der jeg så på et samarbeid mellom en norsk og en fransk bedrift. Jeg intervjuet ansatte som har opplevd utfordringer knyttet til både språklige barrierer og kulturelle forskjeller.

En av dem formulerte det slik: «Nordmenn og franskmenn forstår hverandre ikke, spesielt ikke på engelsk». De største konsekvensene var misforståelser og utsatte prosjekter som potensielt kunne føre til tap av penger. Bedre fremmedspråklig og kulturell kompetanse blant de ansatte kunne resultert i tydeligere kommunikasjon og bidratt til å redusere de negative sidene ved samarbeidet. Å forstå språket og kulturelle koder viser seg altså å være svært viktig når man skal bygge en arbeidsrelasjon med en partner fra et annet land.

Engelsk er fortsatt det mest talte fremmedspråket i Europa, men ifølge tall fra organisasjonen L’Observatoire de la langue française ligger fransk an til å være det nest mest utbredte språket på verdensbasis i 2050. Potensialet for flere fransk-norske samarbeid er stort. Vi bør ikke la manglende språkkunnskaper stå i veien for det.

Powered by Labrador CMS