Studentene trenger resultater, ikke lovord

Gi opp studenthuset, Nyeng

Leder i Velferdstinget mener at det vil være uansvarlig å avslutte studenthusprosjektet. BISO Oslo mener det er uansvarlig å fortsette.

Publisert

Studenthuset på St. Olavs gate er et pengesluk. For hver dag som går blir det økonomiske tapet større. Det er for stort og for dårlig planlagt til å kunne realiseres. Vi kan ikke legge millioner av studentens penger inn i videreføringen av et prosjekt basert på lovord. Nå har det gått syv år, og man har ikke fått noe igjen for investeringen.

Hva er annerledes denne gangen? Det har blitt vedtatt en nedskalering av prosjektet, uten at man klart har definert hva dette betyr. Vi ønsker å utfordre Nyeng på dette, da han ikke gjør rede for noe som helst av hva som nå gjør at prosjektet plutselig skal få et oppsving. Ja, det er blitt et mindre prosjekt, men pengene renner fremdeles ut.

Nå har det gått syv år, og man har ikke fått noe igjen for investeringen.

Nyeng mener BISO Oslo ser bort ifra informasjon knyttet til prosjektet. Hvilken informasjon han henviser til i dette argumentet velger han å ikke utdype. Det er nok fordi det ikke stemmer. BISO Oslo har satt seg godt inn i saken og gjort vurderinger ut fra alle aspekter og tilgjengelig informasjon. BISO Oslos representanter i Velferdstinget tok også ordet flittig når saken var til behandling og kommenterte relevante aspekter. Det er heller ikke riktig som Nyeng påstår at BISO Oslo ignorerer det økonomiske tapet, dette ble kommentert flere ganger under behandlingen. Vårt klare standpunkt er at tapet må bli så lite som mulig. Vi må se hva som er økonomisk gunstig for Oslos studenter på sikt.

Nyeng skriver at etter syv år har de oppnådd mer detaljerte planer og en klarere visjon. I løpet av syv år burde man ha kommet lenger enn det. De fleste som var med fra start er ikke lenger studenter. Det er på tide at SiOs medlemslag begynner å se realiteten i dette. Når det å sette en visjon tar hele syv år, er det tydelig at dette prosjektet ikke vil bli realisert.

Powered by Labrador CMS