Hvor ble det av Universitetet i Oslos klimasatsning?

«Som et ansvarlig universitet, som skal gå foran i det grønne skiftet, er det minste vi kan forvente at ledelsen følger sin egen strategi»

Publisert

For noen år siden vedtok vi Strategi 2030, med høye ambisjoner om et grønt universitet, reduksjon i flyreiser og klimabudsjett. Det har vi ikke fått. Vi har faktisk ikke hørt noe siden. Den siste klimarapporten til UiO ble levert i 2020. Det viktigste vi kan gjøre, er å vite hvordan vi når våre egne mål, dermed trenger vi et klimaregnskap.

Nå sier ikke vi at det ikke har skjedd noe som helst på klimafronten siden 2020, for det har dukket opp et grønt kontor og UiO:Energi og miljø er videreført, vi vet også at eiendomsavdelingen har sine egne planer. Fint og bra. Men hvordan skal vi som universitetsansatte, professorer og studenter holde ledelsen og oss selv ansvarlige når man ikke engang har et klimaregnskap å forholde seg til?

Det er ikke mulig å skylde på koronapandemien for at dette arbeidet har ligget brakk siden 2020. Det er ikke mulig å skylde på ressurser i ledelsen heller, siden det finnes en egen viserektor for klima og miljø. Som et ansvarlig universitet, som skal gå foran i det grønne skiftet, er det minste vi kan forvente at ledelsen følger sin egen strategi.

Vi har 7 år på å hindre de verste effektene av klimakrisa. UiO, skjerp dere.

Universitetsstyret har vedtatt følgende i Strategi 2030: “UiO skal redusere eget klimafotavtrykk og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg” Hvordan skal vi få til dette uten å vite hva status quo er? Det har ikke noe å si hvilke enkeltinitiativer man setter i gang, om vi ikke har tall og data på hvilke tiltak som funker. I sin egen klimastrategi sier UiO: “Fremover skal vi utarbeide årlige og detaljerte klimaregnskap, og vi må vurdere innføring av klimabudsjett.” Hvor blir det av? Vi vet at strategien nettopp er vedtatt, men det unnskylder ikke to år med stillstand.

På sine egne sider om klimastrategien, hevder UiO at den skal publiseres årlig, og at dette er viktig for klimaarbeidet på universitet. Da Universitetet vedtok strategi 2030, var det viktigste i diskusjonene vi hadde sammen som universitetsdemokrati, at det kun var ti år igjen. Nå har UiO latt arbeidet ligge brakk i to år.

Vi har ikke tenkt til å mistenkeliggjøre eller ytterligere kritisere UiO for mangelen, vi vil bare gjøre universitetets studenter, professorer og ledere oppmerksomme på saken og poengtere at dette ikke er godt nok. Vi forventer at det tas tak i snarest. Vi har 7 år på å hindre de verste effektene av klimakrisa. UiO, skjerp dere.

Powered by Labrador CMS