Høyskolen Kristiania – et eksklusivt velferdsgode

Med 325 millioner i statstilskudd er den private aktøren Høyskolen Kristiania i praksis et velferdsgode. Hvordan kan de da forsvare å ekskludere de minst bemidlede studentene?

Publisert Sist oppdatert

Se for deg dette. Du skal studere på nett fordi det passer deg best. Du velger en utdanning du ønsker, og ber om opprettelse av faktura når du kommer til checkout. En faktura som du selvfølgelig har tenkt å sende Lånekassen, fordi nettstudiet reklamerer med å være Lånekassen-godkjent. Men, du får ikke opprettet nevnte faktura, for du er ikke kredittverdig. Du har ingen betalingsanmerkninger, men det viser seg slik at du rett og slett ikke har god nok økonomi til å anses som en sikker nok betaler til å _sende fakturaen_ videre til Lånekassen. Dette er praksis for Høyskolen Kristianias nettstudier.

Siden jeg begynte å grave, har jeg ennå ikke fått NKI til å kommentere, men de har óg kredittsjekk.

Tilgang på utdanning er et velferdsgode som sikrer sosial mobilitet

Sondre Maaseide, student

På spørsmål om hva grensen er for å bli ansett som kredittverdig nok til å opprette faktura hos Kristiania, opplyser Kristianias presseansvarlig Michael Reed at det er bedriftsintern informasjon.

Men det følgende vet vi: (1) Har du betalingsanmerkning får du ikke opprettet faktura. (2) Har du ingen inntekt, får du ikke opprettet faktura. (3) Har du ikke GOD nok inntekt, får du ikke opprettet faktura.

En faktura du hadde tenkt å sende til Lånekassen.

Kredittselskapet Experian opplyser at 5 % av den norske befolkning har betalingsanmerkning. Det vil si at en kvart million nordmenn ikke har tilgang på nettstudier hos Kristiania eller NKI.

I tillegg er det ifølge SSB 504 000 nordmenn (ca 10% av befolkningen) med vedvarende lav inntekt. Hvor mange av dem kan da stille spørsmål om disse har god nok inntekt til å opprette faktura på ca 45-60 tusen hos Kristiania, eller 79 tusen hos NKI - i halvåret.

Tilgang på utdanning er et velferdsgode som sikrer sosial mobilitet. Nettstudier er den mest fleksible formen for utdanning. Har du angst(psykiske plager har økt fra 2020 til 21, ifølge SSB) er aleneforsørger, eller er nødt til å jobbe ved siden av studier, noe de aller fleste studenter må, er nettstudier et ypperlig verktøy, og i mange tilfeller det eneste verktøy, for å komme seg opp og fram i livet. Samme målgruppe er ifølge tall fra SSB den mest økonomisk utsatte.

Ergo ved å ha krav om kredittverdighet for å opprette en faktura som skal være Lånekassen-godkjent(?!) stenger de to største(!) aktørene innen nettstudier i Norge, NKI nettstudier og Høyskolen kristiania, de svakeste av oss ute fra et velferdsgode.

En kan da spørre om disse 325 millionene av våre skattepenger, som ifølge Kunnskapsdepartementet blir gitt for å sikre «god og bred tilgang til utdanning, er berettiget. Som gatepoetene i Karpe Diem en gang sa: Er det dette skattepenga mine går til?

Si din mening

Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

  • Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom. Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende.
  • Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.
Powered by Labrador CMS