Innspill: Viserektorer ved UiO, Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen, føyer seg i rekken av Honours-debattanter.
Innspill: Viserektorer ved UiO, Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen, føyer seg i rekken av Honours-debattanter.

Et enda mer tverrfaglig og fleksibelt studietilbud for UiOs studenter!

"Fremtidens kunnskapsbehov vil sannsynligvis handle om å erverve både disiplinær og profesjonell dybde – samtidig som tverrfaglig kompetanse til å kunne kombinere og anvende kunnskapen på nye måter vil bli etterspurt," skriver Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

I en interessant [kommentar til debatten om honoursprogrammet](aa) skriver student Karl Henrik Storhaug Reinås at «alle studenter bør bli honoursstudenter» - med det underliggende argumentet at UiO må sikre tverrfaglighet og valgmuligheter til alle studenter, og at det ikke bare er honoursstudentene som bør få anledning til å blomstre.

Vi er for lengst i gang! UiO har i mange år gitt studentene muligheter til å gjøre frie valg innenfor sine studieprogram, og styret ved UiO har nylig åpnet for muligheten til både å utvikle mindre emner og mer fleksible emnekombinasjoner for alle studenter. Dette er en del av en større pågående prosess for å fornye studieporteføljen ved UiO der honourssatsingen kun er en del av en større helhet.

Les også: "La tvilen komme honours-programmet til gode"

Denne fornyelsen av vår studieportefølje handler om flere ting. For det første ønsker vi å kommunisere bedre de valgmuligheter studentene har når de kommer til UiO. Vi vet at selv om mange studenter er sikre i sine studievalg, er det også en god del studenter som er mer søkende og ønsker å utforske flere faglige spor i sine universitetsstudier. Her handler fornyelsen om å vise frem at vi ved UiO har ulike veier frem til det som etter hvert kan bli målet, og hjelpe studentene til å navigere gjennom det store mangfoldet av tilbud som eksisterer. Fremtidens kunnskapsbehov vil sannsynligvis handle om å erverve både disiplinær og profesjonell dybde – samtidig som tverrfaglig kompetanse til å kunne kombinere og anvende kunnskapen på nye måter vil bli etterspurt.

Noen studenter ønsker seg hele studieprogram, noen ønsker seg mindre og mer målrettede fordypninger innenfor egen fagdisiplin, og andre ønsker kanskje kun å ta noen enkeltemner

For det andre handler fornyelsen av studieporteføljen om å utvikle noen tydelige tilbud innen områder hvor vi ser at det er faglige behov, og også etterspørsel fra studenter og arbeidsliv. Klima, miljø og bærekraft er det felt som peker seg sterkest ut her. UiO har i vår klima og miljøstrategi lovet å «gi alle studenter tilbud om forskningsbasert undervisning om klima, miljø, og bærekraft, gjerne integrert i eget fagfelt». Her handler det om å bygge et mangfoldig tilbud. Noen studenter ønsker seg hele studieprogram, noen ønsker seg mindre og mer målrettede fordypninger innenfor egen fagdisiplin, og andre ønsker kanskje kun å ta noen enkeltemner. Her har vi mye å bygge på allerede, og fakulteter og fagmiljøer har mange planer om nye tilbud. Skal vi kunne gi alle et tilbud som er av høy forskningsbasert kvalitet, må vi både utvikle nye tilbud, og styrke bærekraft-relevant utdanning innen eksisterende disipliner. Likeledes må vi bygge strukturer som gir studentene både oversikt over det totale tilbudet, og innsikt i hvordan tilbud kan kombineres.

For det tredje handler fornyelsen av studieporteføljen om å hjelpe våre studenter til å utvikle en flora av ferdigheter og kompetanser de vil ha glede av både personlig og yrkesmessig resten av livet. Internasjonal forståelse og kunnskapsmessig utveksling er en del av dette – der UiOs engasjement i den Europeiske universitetsalliansen Circle U vil være et viktig virkemiddel. Kopling til samfunnet rundt oss er en annen dimensjon vi vektlegger tungt. Det betyr at samfunnskontakt, innovasjon integrert i emner, og internships må integreres enda tettere i studietilbudene vi tilbyr. Tverrfaglighet vil bli viktig også her. Vi ønsker at flere studenter skal kunne jobbe med utfordrende prosjekter som har praktiske konsekvenser, og ta del i aktiviteter som engasjerer bredt.

Reinås skriver i sitt innlegg at UiO ikke kan gå glipp av de mange talentene til våre studenter. Vi kunne ikke vært mer enig – det er derfor fornyelsen av studieporteføljen er så viktig.

Les også kommentaren som startet debatten: "Honours-programmet er en mislykket PR-strategi"

Powered by Labrador CMS