Slik bygger vi kunnskap

Publisert

I en snart ett år gammel rapport fra European University Association slås det fast at universiteter rundt i Europa kutter kraftig på grunn av finanskrisa. Mens land som England, Italia, Latvia og Hellas foretar tosifrete nedskjæringer, er Norge ett av sju land som ikke kutter i høyere utdanning.

Ungdomskullene vokser og en økende andel ønsker å ta høyere utdanning. Samtidig ønsker stadig flere voksne i arbeidslivet påfyll av kunnskap. Sammen med økte ungdomskull utgjør dette utdanningsbølgen. Siden 2008 har søkningen til høyere utdanning i Norge økt med 17 prosent. Regjeringen har fulgt opp med økte bevilgninger. Resultatet vil i 2016 være ca. 18 000 flere studieplasser, som følge av de siste års tildelinger. Samtidig har universiteter og høyskoler gjort en fantastisk jobb for å få plass til så mange som mulig av dem som søker kunnskap. Sammen har vi lykkes med å møte utdanningsbølgen.

Norge har universiteter og høyskoler, det vil si kunnskapsleverandører, i hele landet. Slik skal det fortsatt være. For å sikre høy kvalitet i hele landet, må vi erkjenne at ikke alle kan gjøre alt. Til det er fagmiljøene for små, svake og sårbare. For å møte dette har jeg iverksatt en politikk for samarbeid, arbeidsdeling og (faglig) konsentrasjon – SAK. Totalt 150 millioner kroner er blitt øremerket til dette arbeidet de siste tre årene. Hensikten med denne politikken er å skape sterkere faglige miljøer, øke mangfoldet og utvikle ulike profiler mellom lærestedene.

«Det er ikke nok at vi har et godt utbygd system for høyere utdanning i hele landet. Utfordringen framover blir å øke kvaliteten i utdanningen.»

Det er ikke nok at vi har et godt utbygd system for høyere utdanning i hele landet. Utfordringen framover blir å øke kvaliteten i utdanningen. Nye studietilbud må bygges ut fra robuste og gode fagmiljø. Norske studenter skal være fullt ut i stand til å gå inn i arbeidslivet og delta i studier ved verdens fremste universiteter. For å få til dette må vi sørge for at våre studenter møter de beste lærekreftene i topp moderne læresteder. Derfor har den rødgrønne regjeringen både satt i gang og fullført en rekke universitets- og høyskolebygg. SAK-politikken skal bidra til at forskningen som danner basisen for høyere utdanning skal være av internasjonalt format.

Powered by Labrador CMS