"Gjennom et «europeisk studentkort» skal studentene i Circle U.-alliansen ikke bare være student ved eget universitet," skriver Oline Sæther.

Hvorfor studere ved ett universitet, når du kan studere ved ni?

"Som UiO-studenter vil vi gjennom Circle U. være studenter ved universiteter i Pisa, Wien, Berlin, Aarhus, Paris, Belgia, London og Beograd," skriver Oline Sæther i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Debattregler i Universitas

• Vil du få din mening på trykk i Universitas? Send innlegget ditt på e-post til debatt@universitas.no.

• Typiske innlegg er mellom 1500 og 2500 tegn, inkludert mellomrom.

• Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte innlegg.

• Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, eller som er hatske og trakasserende

• Legg ved et breddebilde av deg selv i e-posten.

• Frist for innsending av innlegg til papiravisen er søndag kl. 17.

EU vil at 50 prosent av alle studenter skal på utveksling. Hvordan? Ved å oppfordre europeiske universiteter til å samarbeide i «universitetsallianser». UiO er med i en slik en, kalt Circle U.

UiO bruker både mye tid og ressurser på utviklingen av alliansen. Spørsmålet vi studenter derfor bør stille: er det egentlig verdt det?

Det er mye som høres kult ut ved universitetsalliansene. Gjennom et «europeisk studentkort» skal studentene i Circle U.-alliansen ikke bare være student ved eget universitet. Som UiO-studenter vil vi gjennom Circle U. være studenter ved universiteter i Pisa, Wien, Berlin, Aarhus, Paris, Belgia, London og Beograd. Circle U. vil også utvikle nye måter å utveksle på. For eksempel vil de snart tilby «blended intensive programmes» - en form for hybrid utveksling. Du som UiO-student vil snart kunne delta på digital undervisning sammen med studenter fra Pisa, Wien og Paris før alle møtes for en intensiv uke med fysisk undervisning i Wien.

Les også: "Er studentengasjementet dødt?"

Gjennom arbeidet med Circle U. opplever jeg at ledelsen ved de andre universitetene motiveres til å ha jevnlig dialog med sine studenter.

Dette er kule initiativ, absolutt. Mer internasjonal erfaring kan gi studenter nye perspektiv og kan bygge kompetansen vår. Men hvorfor ikke bare fortsette som før med utveksling slik vi gjør det i dag? Hvorfor investere masse tid i å bygge felles infrastruktur mellom de ni universitetene i Circle U.?

Jeg tror svaret er at det er en stor egengevinst i at ni av Europas beste universiteter gjennom Circle U. snakker mer sammen enn de noen gang før har hatt grunn til å gjøre. For å få til målet om økt utveksling, må universitetene gjøre ting på nye måter. Blant annet er det flere av universitetene i Circle U. som må jobbe tettere med sine studentrepresentanter enn de noen gang har gjort før.

Circle U. lovte nemlig da de søkte EU om å få lage en allianse at samarbeid med studentene skulle være gjennomgående for arbeidet. Og det funker ganske bra; hver gang studentrepresentantene har møter med rektorene, opplever vi at de ser mer og mer på oss som partnere i arbeidet.

Som studentrepresentant fra UiO er det slik jeg forventer å bli behandlet når jeg møter UiO sin rektor – studenter i Norge har tross alt en lovfestet rett til å bli hørt i alle saker som angår studenter.

En slik rett har ikke alle studenter i Europa. Flere av studentrepresentantene i Circle U. har knapt mulighet for dialog med sin ledelse. Gjennom arbeidet med Circle U. opplever jeg at ledelsen ved de andre universitetene motiveres til å ha jevnlig dialog med sine studenter. Slik tror jeg europeiske universitetsallianser kan styrke studentdemokratiet i hele Europa.

Å få innsikt i hvor store forskjellene er, motiverer meg til å jobbe for at studentdemokratiet ved UiO skal bli så robust som mulig. Fordi studentperspektivet har betydning – for å skape best mulig studiekvalitet og læringsmiljø er vi avhengige av at studenter og universitet jobber sammen i fellesskap, utveksler perspektiver og bygger på hverandres styrker.

Vil du også styrke studentdemokratiet og vår rett til medvirkning? Engasjer deg gjerne i ditt lokale fagutvalg eller studentutvalg. Bry deg om å si ifra når ting ved UiO ikke er bra nok. Stem ved studentvalget til Studentparlamentet 28. april til 5. mai. Ta vare på studentdemokratiet – det er ikke alle studenter i Europa forunt.

Les også: "La tvilen komme honours-programmet til gode"

Powered by Labrador CMS