Prosessorbesparende og bærekraftig: Alfred Bratterud har laget et operativsystem (IncludeOS) som inkluderer deler fra operativsystemet inn i programmet.Vanligvis går dette andre veien, og fører til unødvendig bruk av plass og strøm.
Prosessorbesparende og bærekraftig: Alfred Bratterud har laget et operativsystem (IncludeOS) som inkluderer deler fra operativsystemet inn i programmet.Vanligvis går dette andre veien, og fører til unødvendig bruk av plass og strøm.
Prosessorbesparende og bærekraftig: Alfred Bratterud har laget et operativsystem (IncludeOS) som inkluderer deler fra operativsystemet inn i programmet.Vanligvis går dette andre veien, og fører til unødvendig bruk av plass og strøm.

IT-idealisme

Alfred Bratterud har forsket seg fram til et revolusjonerende operativsystem som sparer penger, redder miljøet og sikrer personvernet ditt.

Publisert Sist oppdatert

Datateknologi for dummies

  • Operativsystem (OS): Grunnleggende systemprogramvare på datamaskin som tildeler forskjellige ressurser som lagringsplass, minne, vinduer på skjermen etc. til programmer (Chrome, Spotify etc). Eksempler på operativsystemer er Microsoft Windows, Apple OSX, Ubuntu (en variant av Linux).
  • Virtuell maskin: Programvare som simulerer en frittstående datamaskin. Den gjør at man kan installere og kjøre flere operativsystemer på samme fysiske maskin, uten at disse kan forstyrre hverandre.
  • Hardware: Maskinvare som består av de fysiske delene av en datamaskin (nettverkskort, disk og minne).
  • Nettsky: En stor mengde fysiske maskiner som alltid er på og koblet opp mot internett. De største nettskyene er Amazon EC2, Microsoft Azure og Google Compute, der hvem som helst kan leie seg plass (typisk virtuelle maskiner) for å kjøre sine tjenester. For eksempel artistprogrammet til by:larm.
  • Kilde: Alfred Bratterud og wikipedia.no

– Det er godt å være tilbake på Blindern, slenger Alfred Bratterud fornøyd ut, idet han kommer trillende inn fra det forblåste gråværet med en barnevogn. For øyeblikket nyter han tilværelsen som nybakt pappa og IT-grunder.

Informatikk- og logikkstudiene fra UiO førte til en stipendiatstilling og et storstilt forskningsprosjekt finansiert av HiOA. Resultatet ble «IncludeOS», et nytt operativsystem som har vekket oppsikt internasjonalt.

Mikro

– IncludeOS, som navnet indikerer, inkluderer operativsystemet i programmet fremfor å installere programmet i et operativsystem, sier Bratterud.

Forvirret? Se faktaboksen!

Alle datamaskiner kjører et operativsystem. Din egen datamaskin kjører kanskje Windows, Mac OSX eller Linux. Operativsystemet står klart til å utføre alle slags oppgaver, enten det er å spille lyd gjennom høyttalerne dine, bruke webkameraet eller laste ned filer fra internett.

Det som er så gøy med informatikk, er at det som går fortest også bruker minst strøm

Alfred Bratterud, høgskolelektor og stipendiat på institutt for informasjonsteknologi ved HiOA

IncludeOS inkluderer kun de funksjonene et program behøver for å kjøre. I stedet for å kjøre hele Windows for å kjøre Spotify, kan du se for deg en versjon av Spotify som inkluderer funksjonene fra operativsystemet for å laste ned filer fra internett og spille dem i høyttalerne dine.

– IncludeOS er laget for å kjøre ett program om gangen. Det gjør alt mindre komplisert og dermed mer ressurseffektivt, forteller Bratterud.

Forskningen har ikke bare konsekvenser for lommebøkene til gründere i Silicon Valley – den kan minske klimautslipp. De enorme dataparkene som sørger for at nettsiden laster på sekunder krever for eksempel enorme mengder strøm, og dette er bare en av de ressurskrevende elementene i det vi i dagligtalen omtaler som internett.

– Det som er så gøy med informatikk er at det som går fortest, også bruker minst strøm, sier Bratterud.

Oppdeling gir økt sikkerhet

Det nye operativsystemet er designet for virtuelle maskiner og hovedsakelig ment for å kjøre webtjenester i nettsky (se faktaboks).

Å dele opp en webtjeneste på denne måten kalles «micro-services», og gir økt motstandsdyktighet mot feil og angrep utenfra.

Ifølge Bratterud er det mulig å kjøre flere programmer samtidig på samme fysiske maskinvare, men det forutsetter at disse kjører i hver sin virtuelle maskin, noe som øker sikkerheten.

– Når hvert program isoleres fra hverandre, vil ikke et virus i det ene programmet kunne smitte over på det andre. Det er fordi de ikke deler noe annet enn maskinvaren, sier Bratterud.

Med hodet i skyene

IT-akademikeren er opptatt av løsninger som sparer energi og miljøet. Han mener det blir mer og mer opplagt hvilke fordeler og muligheter den nye nettsky-teknologien fører med seg.

– Man trenger ikke alle de unødvendige funksjonene som følger med i disse generelle operativsystemene når man skal kjøre programmer i en i sky. Det eneste man trenger er nettverk og disk, noe som er enormt plassbesparende og ikke minst bærekraftig, hevder han.

Bratterud forteller at IncludeOS har et potensiale for å nå ut til mange brukere, spesielt for dem som ønsker å kjøre sine tjenester i nettsky. Men han understreker at det IncludeOS nok ikke vil erstatte store OS som Windows eller Linux.

Powered by Labrador CMS