Kan vi kalle oss demokratiske?

Kan man egentlig kalle seg for en demokratisk stat hvis man støtter Israel i folkemord?

Publisert Sist oppdatert

Norge har en lang tradisjon for å forsvare liberale verdier, som likhet og frihet. 

Den kamerunske statsviteren Achille Mbembe som tildeles Holbergprisen 2024 i Bergen, utfordrer våre konvensjonelle oppfatninger av det vestlige demokratiet ved å påpeke dets skyggesider i boka «Necropolitics», (2019).

Bevegelesesfriheten er en viktig verdi i moderne liberale demokratier. Mbembe utforsker hvordan folk beveger seg i verden, og hvordan vi beveges av suverene makter. Hvem er stengt inne og hvem kan bevege seg fritt uten begrensninger?

Kolonister beveger seg fritt. De koloniserer frivillig og har god mobilitet. 

Koloniserte folkeslag, som palestinere, blir dyttet unna og stengt inne ufrivillig. Mbembe bruker Gaza som et av de fremste eksemplene på dette, der prosjektet Israel eksisterer som en «moderne kolonial okkupasjon».

Vestlige demokratier er langt fra uskyldige og demokratiske. De tjener på kolonialisme

Mbembe argumenterer i boken at «Ideén om at livet i et demokrati er fundamentalt fredelig og voldsfritt klarer ikke å opprettholde sin troverdighet når den blir grundig vurdert» .

Altså, vestlige demokratier er langt fra uskyldige og demokratiske. De tjener på kolonialisme. De importerer og eksporterer varer til og fra okkuperte områder, og slik bidrar til systematisk undertrykkelse og vold.

Vi lever i et dikotomi. Vestlige demokratier fremstilles som siviliserte samfunn sammenlignet med den «kaotiske» verdenen utenfor. Israelske bosettere fremstilles som Guds folk, mens palestinere blir svartmalt som terrorister og fiender av demokratiet. Staten Israel er bygget på voldelige prosesser, som utnyttelsen av palestinske landområder med stor støtte fra vesten. Her oppstår det et paradoks. Er demokratier basert på frarøvelsen av andre demokratier egentlig demokratiske?

Hvem har lov til å vise støtte til Israel, og samtidig kalle seg forkjempere for demokratiet?

Konseptet demokrati mister sin troverdighet når den kun brukes til å hvitvaske medskyldighet i et folkemord. Faktiske demokratiske verdier er under trussel så lenge regjeringen ikke innfører sanksjoner og boikott mot Israel.

Powered by Labrador CMS